PDV broj 6/09 od 08.06.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosanajpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja odplaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama kao i na derivate nafte koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora
 • Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu
 • Refakcija PDV-a stranim obveznicima
 • Refakcija humanitarnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosanajpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
 • Novi pravilnici za primenu Zakona o akcizama
  • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja odplaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama kao i na derivate nafte koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora
  • Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim obveznicima
 • Refakcija humanitarnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Turističke agencije
 • Zdravstvene organizacije i ustanove

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2009. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa