PDV broj 6/2010 od 08.06.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Način sprovođenja ispravke osnovice PDV-a pri uvozu i izvozu robe

SADRŽAJ

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Iskazivanje iznosa prefakturisanih komunalnih troškova pri korišćenju zakupljenog poslovnog, stambenog prostora i zemljišta
  • Iskazivanje iznosa prefakturisanih komunalnih troškova kao sastavnog dela osnovice za obračun PDV-a pri korišćenju zakupljenog poslovnog prostora
  • Iskazivanje iznosa prefakturisanih komunalnih troškova pri korišćenju stanova i zemljišta u zakup
 • Način sprovođenja ispravke osnovice PDV-a pri uvozu i izvozu robe
  • Način sprovođenja ispravke poreske osnovice i prethodnog poreza pri uvozu dobara
  • Način sprovođenja ispravke poreske osnovice pri izvozu dobara
 • Refakcija plaćenog PDV-a
  • Refakcija PDV-a stranim obveznicima
  • Refakcija humanitarnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveze imaoca akcizne dozvole koje je dužan da izvršava za vreme trajanja akcizne dozvole
  • Obaveze koje imalac akcizne dozvole je dužan da izvršava za vreme trajanja akcizne dozvole
  • Oduzimanje akcizne dozvole
  • Prestanak važenja akcizne dozvole
  • Obnavljanje akcizne dozvole

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Evidentiranje sporednog prometa dobara koji vrše lica čija je delatnost izuzeta od obaveze evidentiranja prometa

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Predmet oporezivanja
 • Poreski obveznik
 • Mesto prometa i nastanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
 • Prethodni porez
 • Podela prethodnog poreza
 • Sadržina računa i vođenje evidencije
 • Refakcija PDV kupcu prvog stana

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2010. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine