PDV broj 6/2011 od 16.06.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Osnovica za obračun PDV-a na rashod cigareta

SADRŽAJ

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Osnovica za obračun PDV-a na rashod cigareta
 • Stvoreni su uslovi za povećanje broja obveznika koji bi poresku prijavu za PDV podnosili elektronskim putem
 • Primena izuzetka od zabrane odbitka prethodnog poreza za putničke automobile i plovne objekte kada se koriste za potrebe vršenja delatnosti
  • Šta se smatra putničkim automobilom za koje je propisana zabrana odbitka prethodnog poreza?
  • Šta se smatra plovnim objektom za koje je propisana zabrana odbitka prethodnog poreza?
 • Poreski aspekt izgradnje građevinskih objekata koje vrši strani obveznik
 • Primena poreskog oslobođenja za prevozne i druge usluge povezan sa uvozom dobara
 • Refakcija plaćenog PDV-a
  • Refakcija PDV-a stranim obveznicima
  • Refakcija humanitarnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA – Izmene Zakona o akcizama

 • Povećanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte
 • Izmene kod indeksacije dinarskih iznosa akcize

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Sprovođenje odobravanja popusta u ceni „na licu mesta“, u fiskalnoj kasi, prilikom prodaje dobara

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja
  • Mesto prometa
  • Poreska osnovica
  • Poreska stopa
  • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
  • Prethodni porez
  • Izdavanje računa
  • Refundacija PDV-a kupcu prvog stana
 • Primena propisa o fiskalnim kasama
  • Evidentiranje prometa usluga sportskih aktivnosti
  • Evidentiranje prometa usluga „rent a car“

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2011. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine