PDV broj 6/2012 od 07.06.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman otpremanja derivata nafte na teritoriju APKM
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a u prometu dobara i usluga sa Republičkom direkcijom za robne rezerve
 • Nova Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina

SADRŽAJ:

TEMA BROJA
PORESKI TRETMAN OTPREMANJA DERIVATA NAFTE NA TERITORIJU AP KOSOVO I METOHIJA

 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a pri otpremanju derivata nafte na APKM
  • Šta se smatra dokazom da su derivati nafte otpremljeni na APKM?
  • Način i postupak otpremanja derivata nafte na APKM
  • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja za otpremanje derivata nafte na APKM
  • Oblik, sadržina i način popunjavanja Evidencionog lista kao dokaza za ostvarivanje poreskog oslobođenja pri otpremanju derivata nafte na APKM
   • Izgled i sadržina Evidencionog lista
   • Način popunjavanja Obrasca EL
   • Kodeks šifara za popunjavanje obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista
 • Obračunavanje i plaćanje akcize pri otpremanju derivate nafte na APKM
  • Plaćanje akcize na otpremanje derivata nafte sa teritorije Republike van teritorije APKM na teritoriju APKM

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a u prometu dobara i usluga sa Republičkom direkcijom za robne rezerve
  • Poreski tretman poslova u obrazovanju i obnavljanju robnih rezervi
  • Poreski tretman poslova u korišćenju robnih rezervi
 • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku i humanitarnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Izmena Pravilnika o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380oC
  • Lista ostalih derivata nafte na koje se plaća akciza
  • Uslovi i način ostvarivanja refakcije plaćene akcize na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije od 380oC
 • Nova Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
  • Način i postupak utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Način dodeljivanja naziva dobara u operativnoj memoriji fiskalne kase i fiskalnom isečku
 • Unos podataka o nazivu proizvoda u operativnu memoriju fiskalne kase

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja
  • Poreski obveznik
  • Mesto prometa
  • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Prethodni porez
  • Obaveza izdavanja računa
  • Promet sa APKM
  • Refakcija PDV-a
 • Akcize
 • Fiskalne kase

PRILOG

 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2012. godini