PDV broj 6/2014 od 5.06.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman izgradnje građevinskih objekata preko ugovora o zajedničkoj izgradnji građevinskih objekata (nastavak teme iz broja 5/2014 časopisa “PDV”)
 • Promet upotrebljavanih (polovnih) putničkih vozila – aktuelna pitanja
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2014. godine

SADRŽAJ:

PORESKI TRETMAN IZGRADNJE GRAĐEVINSKIH OBJEKTA PREKO UGOVORA O ZAJEDNIČKOJ IZGRADNJI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (nastavak teme iz broja 5/2014 časopisa “PDV”)

 • Poreski aspekt izgradnje objekta po ugovoru o zajedničkoj izgradnji zaključenog između investitora i izvođača radova kada su investitor i izvođač radova obveznici PDV-a
  • Obaveze i prava koje ima obveznik PDV-a – izvođač radova
  • Obaveze i prava koje ima obveznik PDV-a – investitor
 • Poreski aspekt izgradnje objekta po ugovoru o zajedničkoj izgradnji zaključenog između obveznika PDV-a koji finansira izgradnju, a nije izvođač radova i obveznika PDV-a – investitora
  • Obaveze i prava koje ima obveznik PDV-a – finansijer izgradnje
  • Obaveze i prava koje ima obveznik PDV-a – investitor
 • Poreski aspekt izgradnje objekta po ugovoru o zajedničkoj izgradnji zaključenog između investitora – fizičkog lica, koji nije obveznik PDV-a i izvođača radova – obveznika PDV-a

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Promet upotrebljavanih (polovnih) putničkih vozila – aktuelna pitanja
  • Poreski tretman upotrebljavanog putničkog vozila koje, kao svoju imovinu, prodaje poreski obveznik
   • Poreski tretman upotrebljavanog putničkog vozila koje obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu a za koji pri nabavci nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza
   • Poreski tretman prodaje upotrebljavanog putničkog vozila kao sopstvene imovine za koji, pri nabavci, obveznik nije ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza
   • Poreski tretman upotrebljavanog putničkog vozila koje obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu, a za koji je pri nabavci imao pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Poreski tretman polovnih putničkih vozila koja se nabavljaju radi dalje prodaje
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe – rok za podnošenje zahteva je od 1. do 15. jula 2014. godine
 • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku i humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 30. jun 2014. godine
  • Refakcija PDV-a stranim obveznicima
  • Refakcija humanitarnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2014. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 •  Akcize

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2014. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2014. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa