PDV broj 7/05 od 10.06.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Trgovinska delatnost i njen tretman u Zakonu o PDV-u
 • Valutna klauzula sa stanovišta poreza na dodatu vrednost
 • Obaveza uvođenja dodatne opreme fiskalne kase i uređaja za plaćanje pomoću platne kartice
Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u
 • Sadržina predloženih izmena i dopuna
 • Preciziranje pojedinih odredaba u Zakonu o PDV-u

Trgovinska delatnost i njen tretman u Zakonu o PDV-U

 • Trgovina na veliko i popusti
 • Primena načela jedinstvene isporuke kod određivanja poreske osnovice i primene poreskih stopa u trgovini
 • Posebni uslovi prodaje u trgovini na malo

Valutna klauzula sa stanovišta poreza na dodatu vrednost

Izmene i dopune Zakona o akcizama

 • Koncept minimalne akcize
 • Izmene u oporezivanju cigara i cigarilosa i duvana za pušenje
 • Uvođenje akcize na nove derivate nafte
 • Usklađivanje akcize na derivate nafte zbog promena cena sirove nafte
 • Refakcija plaćene akcize na motorni benzin i dizel gorivo koje prodato i otpremljeno na teritoriju APKM

Izmene u načinu i postupku odobravanja akciznih skladišta za derivate nafte

 • Prečišćen tekst Pravilnikao uslovima i postupku za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i vođenje evidencije u akciznom skladištu („Sl. glasnik RS“, br. 140/04, 30/05 i 49/05)
Obaveza uvođenja dodatne opreme fiskalne kase i uređaja za plaćanje pomoću platne kartice
 • Uvođenje terminala za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalne kase
 • Uvođenje uređaja za plaćanje pomoću platnih kartica

Službena mišljenja

 • Primena Zakona o PDV
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost koje se primenjuju od 1. januara 2005. godine
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2005. godini
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2005. godini)
 9. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2005. godini
 10. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 11. Pregled uplatnih računa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa