PDV broj 7/06 od 06.07.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najnovije izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Izmene i dopune u ostvarivanju poreskog oslobođenja za promet dobara sa Republikom Crnom Gorom
  • Izmene i dopune u ostvarivanju poreskog oslobođenja po osnovu međunarodnih ugovora o donaciji
  • Izmene i dopune u ostvarivanju poreskog oslobođenja po osnovu međunarodnih ugovora o kreditu, odnosno zajmu
 • Poreski tretman montažnih kuća za stanovanje
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2006. godine

Najnovije izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Izmene i dopune u ostvarivanju poreskog oslobođenja za promet dobara sa Republikom Crnom Gorom
 • Izmene i dopune u ostvarivanju poreskog oslobođenja po osnovu međunarodnih ugovora o donaciji
 • Izmene i dopune u ostvarivanju poreskog oslobođenja po osnovu međunarodnih ugovora o kreditu, odnosno zajmu

Primena propisa o PDV-u

 • Poreski tretman montažnih kuća za stanovanje

Primena propisa o akcizama

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2006. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima – prema Zakonu o akcizama i prema Zakonu o duvanu

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2006. godini
 7. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2006. godini)
 8. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2006. godini)
 9. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2006. godini
 10. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 11. Pregled uplatnih računa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa