PDV broj 7/08 od 07.07.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Refakcija plaćenog PDV-a za diplomatsko-konzularna predstavništva i međunarodne organizacije
 • Ispravka prethodnog poreza plaćenog pri uvozu dobara (način utvrđivanja, iskazivanje u poreskoj prijavi i način ostvarivanja povraćaja novčanih sredstava više plaćenog PDV-a pri uvozu)
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
 • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvana i proizvođači obrađenog duvana
 • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvanskih proizvoda, trgovci na veliko i trgovci na malo duvanskih proizvoda, uvoznici duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i izvoznici duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda

PRIMENA PROPISA O PDV-U

 • Refakcija plaćenog PDV-a za diplomatsko-konzularna predstavništva i međunarodne organizacije
 • Ispravka prethodnog poreza plaćenog pri uvozu dobara (način utvrđivanja, iskazivanje u poreskoj prijavi i način ostvarivanja povraćaja novčanih sredstava više plaćenog PDV-a pri uvozu)
PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2008. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
 • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvana i proizvođači obrađenog duvana
 • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvanskih proizvoda, trgovci na veliko i trgovci na malo duvanskih proizvoda, uvoznici duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i izvoznici duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 6. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 7. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2008. godine
 8. Posebna taksa koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija
 9. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa