PDV broj 7/09 od 07.07.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Refakcija PDV stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama - primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
  • Ostvarivanje poreskog oslobođenja na direktan način pri nabavci dobara i korišćenju usluga
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja na posredan način, preko refakcije plaćenog PDV-a

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA
– Primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima

 • Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
  • Ko je dužan da evidentira promet preko fiskalne kase?
  • Ko nije dužan da evidentira promet preko fiskalne kase?
   • Izuzeci koji su propisani Zakonom o fiskalnim kasama
   • Izuzeci koji su propisani Uredbom Vlade Republike Srbije
  • Dodatna oprema fiskalne kase
   • Terminal za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalne kase
   • Uređaj za plaćanje pomoću platnih kartica
 • Način evidentiranja prometa preko fiskalne kase
  • Obaveza koja prethodi evidentiranju prometa preko fiskalne kase
  • Evidentiranje prometa (prodaje) na fiskalnoj kasi
   • Obaveza očitavanja dnevnog prometa
   • Obaveza izdavanja fiskalnog računa
   • Postupak ispravljanja grešaka prilikom evidentiranja prometa
  • Sastavljanje fiskalnih dokumenata
   • Knjiga dnevnih izveštaja
  • Isticanje Obaveštenja o obavezi izdavanja fiskalnog isečka
 • Primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2009. godine
  • Pregled stopa i iznosa akcize po periodima primene u 2009. godini
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
  • Dostavljanje podataka Upravi za duvan
  • Dostavljanje podataka Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
   • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvana

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2009. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa