PDV broj 7/2010 od 05.07.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza obračunatog za usluge taksi prevoza

SADRŽAJ

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Način ostvarivanja oslobođenja za PDV pri uvozu dobara iz člana 26. tačka 7) Zakona o PDV-u
  • Uporedni pregled carinskog oslobođenja po starom i novom Carinskom zakonu koji služi kao osnov za oslobođenje za PDV
 • Naknada koja se plaća na proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, kao sastavni deo osnovice za obračun PDV-a
 • Priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza obračunatog za usluge taksi prevoza
 • Uplata prethodno obračunatog PDV-a od strane isporučioca dobra, odnosno pružaoca usluga nije uslov za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza primaocu dobara, odnosno korisniku usluga
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2010. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
 • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvanskih proizvoda, trgovci na veliko i trgovci na malo duvanskih proizvoda, uvoznici duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i izvoznici duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Evidentiranje prometa preko fiskalne kase u slučaju prometa dobara na malo putem Interneta
 • Evidentiranje prometa preko fiskalne kase od strane privrednih subjekata koji pružaju turističke usluge preko sopstvenih turističkih objekata u Crnoj Gori, a naplata za te usluge se vrši u Srbiji

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2010. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine