PDV broj 7/2012 od 04.07.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize
 • Poslovi umetničkih i starih zanata i poslovi domaće radinosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
 • Vreme odbitka prethodnog poreza – nekoliko spornih slučajeva iz prakse i zauzeti stavovi po tim pitanjima

SADRŽAJ:

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Vreme odbitka prethodnog poreza – nekoliko spornih slučajeva iz prakse i zauzeti stavovi po tim pitanjima
  • Vreme i način ostvarivanja prethodnog poreza u slučaju kada obveznik u poreskom periodu u kome je ispunio sve uslove (suštinske i formalne) za priznavanje prethodnog poreza, to iz bilo kog razloga nije učinio
  • Ostvarivanje odbitka prethodnog poreza po računu koji obveznik izdaje posle okončanja postupka kontrole poreskog organa
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
 • Ostvarivanje poreskog oslobođenja po osnovu pružanja usluga korisnicima slobodnih zona
  • Obuhvat poreskog oslobođenja po osnovu vršenja prevoznih i drugih usluga korisnicima slobodnih zona
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize
  • Usklađivanje odredaba koje se odnose na način obračunavanja akcize
  • Usklađivanje odredaba koje se odnose na koncept minimalne akcize
  • Usklađivanje odredaba koje uređuju proizvodnju alkoholnih pića
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2012. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
  • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvanskih proizvoda, trgovci na veliko i trgovci na malo duvanskim proizvodima, uvoznici i izvoznici duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda
  • Podaci koje dostavljaju proizvođači i obrađivači duvana

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Novi Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata
  • Poslovi umetničkih i starih zanata kod kojih su izvršene terminološke izmene, ne menjajući njihovu suštinu
  • Novi poslovi koji se smatraju umetničkim i starim zanatima
  • Poslovi umetničkih i starih zanata i poslovi domaće radinosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Fiskalne kase

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2012. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa