PDV broj 7/2017 od 4.07.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Promet upotrebljavanih (polovnih) putničkih vozila – aktuelna pitanja
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (obrazac REF 5) – rok za podnošenje zahteva je 31. jul 2017. godine
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine – rok za podnošenje je 20.07.2017. godine

SADRŽAJ:

PROMET UPOTREBLJAVANIH (POLOVNIH) PUTNIČKIH VOZILA – AKTUELNA PITANJA

 • Poreski tretman upotrebljavanog putničkog vozila koje obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu a za koji pri nabavci nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Poreski tretman prodaje upotrebljavanog putničkog vozila kao sopstvene imovine za koji, pri nabavci, obveznik nije ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Poreski tretman upotrebljavanog putničkog vozila koje obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu, a za koji je pri nabavci imao pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Poreski tretman upotrebljavanih (polovnih) putničkih vozila koja se nabavljaju radi dalje prodaje (poseban postupak oporezivanja)
  • Poseban postupak oporezivanja za promet polovnih putničkih vozila
  • Način utvrđivanja razlike kao osnovice za obračun PDV-a i način obračun PDV-a na tu osnovicu
  • Obaveza vođenja posebne evidencije
  • Ostvarivanje prava na prethodni porez

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (obrazac REF 5) – rok za podnošenje zahteva je 31. jul 2017. godine
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe – rok za podnošenje zahteva (obrazac RFNB) ističe 17. jula 2017. godine

​PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine – rok za podnošenje je 20.07.2017.
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period jun 2017. godine – rok za podnošenje prijave je 17.07.2017. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete i alkoholna pića
 • Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, koja se koriste za grejanje poslovnog odnosno stambenog prostora

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu – polugodišnji izveštaji

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza podnošenja poreske prijave i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I DRUGIH OBRAZACA U JULU 2017. GODINE

 • Tabelarni pregled

SLUŽBENA MIŠLJENJA

I. Porez na dodatu vrednost

II. Akcize

III. Fiskalne kase

PRILOZI

 • Pregled iznosa i stopa akciza za duvanske prerađevine u 2017.
 • Registar poreskih punomoćnika
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa