PDV broj 7/2019 od 3.07.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Promet upotrebljavanih (polovnih) putničkih, teretnih i ostalih motornih vozila – aktuelna pitanja
 • Novi Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave propisan je izmenom Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • Donet je Pravilnik o uslovima za preradu duvana

Uz ovaj broj časopisa “PDV” svim pretplatnicima šaljemo knjigu:

Zakon o porezu na dodatu vrednost, sa podzakonskim aktima

 

SADRŽAJ:

PROMET UPOTREBLJAVANIH (POLOVNIH) PUTNIČKIH, TERETNIH I OSTALIH MOTORNIH VOZILA – aktuelna pitanja –

 • Poreski tretman upotrebljavanog (polovnog) putničkog vozila koje, kao svoju imovinu, prodaje obveznik PDV-a
  • Poreski tretman upotrebljavanog putničkog vozila koje obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu, a za koje pri nabavci nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Poreski tretman prodaje upotrebljavanog putničkog vozila kao sopstvene imovine za koje pri nabavci obveznik PDV-a nije ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Poreski tretman upotrebljavanog putničkog vozila koje obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu, a za koje je pri nabavci imao pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Poreski tretman upotrebljavanog putničkog vozila u okviru prenosa celokupne ili dela imovine sa ili bez naknade ili kao ulog
  • Poreski tretman upotrebljavanih (polovnih) putničkih vozila koja se nabavljaju radi dalje prodaje (poseban postupak oporezivanja)
  • Poreski tretman putničkih vozila u sistemu “staro za novo”
 • Poreski tretman upotrebljavanog (polovnog) teretnog vozila koje, kao svoju imovinu, prodaje obveznik PDV-a
  • Poreski tretman upotrebljavanih (polovnih) teretnih motornih vozila koje kao svoju imovinu prodaje obveznik PDV-a, a za koje je pri nabavci imao pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Poreski tretman upotrebljavanih teretnih motornih vozila koja obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu, a za koja pri nabavci nije imao pravo ili nije ostvario odbitak prethodnog poreza
  • Poreski tretman upotrebljavanih (polovnih) teretnih vozila koja se nabavljaju radi dalje prodaje (poseban postupak oporezivanja)
 • Poreski tretman upotrebljavanih (polovnih) ostalih motornih vozila koja nisu putnička i teretna, a koje kao svoju imovinu prodaje obveznik PDV-a
  • Poreski tretman upotrebljavanih ostalih motornih vozila koja obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu, a za koja pri nabavci nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Poreski tretman prodaje upotrebljavanih ostalih motornih vozila kao sopstvene imovine za koja pri nabavci obveznik PDV-a nije ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Poreski tretman upotrebljavanih ostalih motornih vozila koje obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu, a za koja je pri nabavci imao pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Poreski tretman upotrebljavanih (polovnih) ostalih motornih vozila koja se nabavljaju radi dalje prodaje (poseban postupak oporezivanja)

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30. jul 2019. godine
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe – rok za podnošenje zahteva (obrazac RFNB) je od 1. do 15. jula 2019. godine
 • Novi Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave propisan je izmenom Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. juna 2019. – rok za podnošenje obračuna je 15.07.2019. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Donet je Pravilnik o uslovima za preradu duvana

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U JULU 2019. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOG

 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2019. godini