PDV broj 8/07 od 03.08.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obuhvat primene snižene stope na promet personalnih računara i komponenti od kojih se sastoji personalni računar
  • Načelo jedinstva isporuke (glavna i sporedna isporuka) i primena posebne stope na promet personalnih računara
  • Primena posebne stope pri uvozu personalnog računara
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja po osnovu međunarodnih ugovora
 • Oporezivanje usluga smeštaja
  • Oporezivanje usluge smeštaja u hotelima i motelima
  • Usluge smeštaja koje pružaju kampovi
  • Usluge smeštaja koje pružaju domovi
  • Usluge smeštaja u odmaralištima
  • Usluge smeštaja u objektima domaće radinosti
Primena propisa o PDV-u
 • Obuhvat primene snižene stope na promet personalnih računara i komponenti od kojih se sastoji personalni računar
 • Načelo jedinstva isporuke (glavna i sporedna isporuka) i primena posebne stope na promet personalnih računara
 • Primena posebne stope pri uvozu personalnog računara
 • Od kada se primenjuje snižena stopa od 8%?
 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja po osnovu međunarodnih ugovora
 • Oporezivanje usluga smeštaja
 • Oporezivanje usluge smeštaja u hotelima i motelima
 • Usluge smeštaja koje pružaju kampovi
 • Usluge smeštaja koje pružaju domovi
 • Usluge smeštaja u odmaralištima
 • Usluge smeštaja u objektima domaće radinosti

Primena propisa o akcizama

 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta

Primena Zakona o duvanu

 • Novi – usklađeni iznosi naknada iz Zakona o duvanu

Službena mišljenja

 • Primena Zakona o PDV-u
 • Primena Zakona o akcizama

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2007. godine
 7. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2007. godini)
 8. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2007. godini
 9. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa