PDV broj 8/2010 od 12.08.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Vreme prometa i nastanak poreske obaveze kod advokatskih usluga

SADRŽAJ

POČETAK EVIDENTIRANJA PROMETA
PREKO FISKALNE KASE ZA POJEDINE DELATNOSTI

 • Normativna uređenost obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase
 • Tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalne kase i dodatna oprema fiskalne kase
 • Nabavka i fiskalizacija registar kase
 • Način evidentiranja prometa preko fiskalne kase
  • Evidentiranje prometa na fiskalnoj kasi
  • Sastavljanje fiskalnih dokumenata
 • Obaveza isticanja obaveštenja o obavezi izdavanja i uzimanja fiskalnog isečka
 • Sporna pitanja u vezi sa evidentiranjem prometa preko fiskalne kase
  • Delatnost obrazovanja
  • Taksi prevoz

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Vreme prometa i nastanak poreske obaveze kod advokatskih usluga
 • Poreska osnovica kod davanja na besplatno korišćenje dobara (rashladnih vitrina, frižidera i drugih uređaja) prodavcima dobara
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Novi – usklađeni iznosi naknade za upis u registre koje se plaćaju prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2010. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine