PDV broj 8/2013 od 02.07.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obaveza izdavanja računa o naplaćenoj naknadi pre izvršenog prometa (avansni račun)
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe
 • Novi dinarski iznos akcize na cigarete od 1. jula 2013. godine

SADRŽAJ:

TEMA BROJA
OBAVEZA IZDAVANJA RAČUNA O NAPLAĆENOJ NAKNADI PRE IZVRŠENOG PROMETA (AVANSNI RAČUN) 

 • Izdavanje računa o naplaćenoj naknadi pre izvršenog prometa dobara i usluga (avansni račun) 
 • Sadržina i način izdavanja računa o primljenoj naknadi pre izvršenog prometa dobara i usluga
  • Sadržina i način izdavanja računa o avansnom plaćanju za promet dobara i usluga za koji postoji obaveza obračunavanja PDV-a 
  • Sadržina i način izdavanja računa o avansnom plaćanju za promet dobara i usluga za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV-a 

PRIMENA PROPISA O PDV-u 

 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe 
 • Refakcija PDV-a diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama 

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA 

 • Izmene i dopune pravilnika za primenu propisa o akcizama
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora 
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize 
 • Novi dinarski iznos akcize na cigarete od 1. jula 2013. godine 
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine 
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima 
 • Obaveza dostavljanja podataka o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti 

PRIMENA ZAKONA O DUVANU 

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
  • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvanskih proizvoda, trgovci na veliko i trgovci na malo duvanskih proizvoda, uvoznici duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda i izvoznici duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda 
  • Podaci koje dostavljaju proizvođači i obrađivači duvana 

SLUŽBENA MIŠLJENJA 

 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja 
  • Poreski obveznik i poreski dužnik 
  • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza 
  • Prethodni porez 
  • Refakcija PDV-a 

PRILOZI 

 • Stope poreza na dodatu vrednost 
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2013. godini 
 • Posebna stopa PDV-a od 8% 
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza 
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza 
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara 
 • Pregled uplatnih računa