PDV broj 8/2017 od 3.08.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Promet upotrebljavanih (polovnih) teretnih i ostalih motornih vozila (osim putničkih) – aktuelna pitanja
 • Ostvarivanje refundacije plaćenog PDV-a pri uvozu motornih vozila od strane osoba sa invaliditetom
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 29. jula 2017. godine

SADRŽAJ:

PROMET UPOTREBLJAVANIH (POLOVNIH) TERETNIH I OSTALIH MOTORNIH VOZILA (OSIM PUTNIČKIH) – AKTUELNA PITANJA

 • Poreski tretman upotrebljavanih (polovnih) ostalih motornih vozila koje, kao svoju imovinu, prodaje obveznik PDV-a
  • Poreski tretman upotrebljavanih ostalih motornih vozila koje obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu a za koje pri nabavci nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Poreski tretman prodaje upotrebljavanih ostalih motornih vozila kao sopstvene imovine za koji pri nabavci obveznik nije ostavrio pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Poreski tretman upotrebljavanog ostalog motornog vozila koje obveznik PDV-a prodaje kao svoju imovinu, a za koji je pri nabavci imao pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Poreski tretman upotrebljavanih (polovnih) ostalih motornih vozila koja se nabavljaju radi dalje prodaje (poseban postupak oporezivanja)
  • Poseban postupak oporezivanja za promet polovnih ostalih motornih vozila
  • Način utvrđivanja razlike kao osnovice za obračun PDV-a i način obračuna PDV-a na tu osnovicu
  • Obaveza vođenja posebne evidencije
  • Ostvarivanje prava na prethodni porez

PRIMENA​ PROPISA O PDV-u

 • Ostvarivanje refundacije plaćenog PDV-a pri uvozu motornih vozila od strane osoba sa invaliditetom
  • Normativna uređenost ostvarivanja refundacije plaćenog PDV-a pri uvozu motornih vozila od strane osoba sa invaliditetom
  • Uslovi za ostvarivanje prava na refundaciju plaćenog PDV-a pri uvozu motornih vozila od strane osoba sa invaliditetom
  • Način i postupak ostvarivanja refundacije plaćenog PDV-a pri uvozu motornih vozila osoba sa invaliditetom
  • Prilog 1: Zaključak Vlade 05 Broj 401-1953/2017 od 10.03.2017. godine
  • Prilog 2: Postupak za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a plaćenog pri uvozu motornih vozila od strane osoba sa invaliditetom, koji su zajednički doneli Ministarstvo za rad i Ministarstvo finansija
  • Prilog 3: Obrazac zahteva za refundaciju PDV-a
  • Prilog 4: Spisak osoba kojima se podnosi zahtev za refundaciju
  • Prilog 5: Izvod iz Kodeksa šifara
  • Prilog 6: Akt Ministarstva finansija – Uprave carina broj 148-II-439-02-13/3/2017 od 29.05.2017. godine
  • Prilog 7: Mišljenje Ministarstva finansija – Uprava Carina broj 48-03-483-01-117/5/2017 od 19.05.2017. godine
  • Prilog 8: Mišljenje Ministarstva finansija broj 011-00-289/2017-17 od 25.04.2017. godine
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3A po isteku drugog kvartala 2017. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 29. jula 2017. godine
 • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 29.07.2017. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju (obrazac PP OAEL) za poreski obračunski period jul 2017. godine – rok za podnošenje prijave je 15.08.2017. godine
 • Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, koja se koriste za grejanje poslovnog odnosno stambenog prostora (obrazac REF-G)

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza podnošenja poreske prijave i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja (obrazac PP-PPNO)

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I DRUGIH OBRAZACA U AVGUSTU 2017. GODINE

 • Podsetnik na obaveze podnošenja poreskih prijava i drugih obrazaca u avgustu 2017. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2017. godini
 • Određivanje mesta prometa usluga od 1.04.2017. godine
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Registar poreskih punomoćnika