PDV broj 8/2018 od 9.08.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Primena novog koncepta podnošenja poreske prijave PDV od 1. jula 2018. godine
 • Izmene i dopune Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
 • Izmene i dopune Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

SADRŽAJ:

PRIMENA NOVOG KONCEPTA PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE PDV OD 1. JULA 2018. GODINE

 • Sadržina i značaj poreske evidencije
 • Obaveza podnošenja Pregleda obračuna PDV-a, oblik i sadržina Obrasca POPDV i način njegovog popunjavanja
  • Način iskazivanja podataka u delu koji se odnosi na promet dobara i usluga i drugim aktivnostima od značaja za utvrđivanje iznosa dugovanog PDV-a
   • Način iskazivanja podataka u delu 1. Obrasca POPDV
   • Način iskazivanja podataka u delu 2. Obrasca POPDV
   • Način iskazivanja podataka u delu 3. Obrasca POPDV
   • Način iskazivanja podataka u delu 3a Obrasca POPDV
 • Rekapitulacija iskazivanja podataka u delu 1, 2, 3 i 3a Obrasca POPDV
  • Deo 1. Obrasca POPDV – Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Deo 2. Obrasca POPDV – Promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Deo 3. Obrasca POPDV – Oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV
  • Deo 3a Obrasca POPDV – Obračunati PDV za promet drugog lica

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune pravilnika za bližu primenu Zakona o PDV-u
  • Izmene i dopune Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
  • Izmene i dopune Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3A po isteku drugog kvartala 2018. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31.07.2018. godine – rok za podnošenje obračuna je 15.08.2018. godine

   

  • Propisi koje treba imati u vidu prilikom sastavljanja ovog obračuna
  • Način sastavljanja obračuna
  • Način iskazivanja podataka u Obrascu PP OA
  • Način sastavljanja obračuna akcize od strane pravnih lica iz člana 6. stav 2. Zakona o akcizama

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U AVGUSTU 2018. GODINE

 • Podsetnik na obaveze podnošenja poreskih prijava i obrazaca u avgustu 2018. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
  • Predmet oporezivanja
  • Vreme prometa dobara i usluga
  • Poreska osnovica
  • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
  • Prethodni porez
  • Refundacija PDV-a kupcu prvog stana
  • Promet sa APKM
 • Akcize
 • Fiskalne kase