PDV broj 8/2020 od 6.08.2020.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Akcizni sistem i akcizna politika u Republici Srbiji
 • Novi iznosi minimalnih akciza na duvanske prerađevine koji su na snazi od 1.08.2020. godine
 • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 1.08.2020. godine

SADRŽAJ:

AKCIZNI SISTEM I AKCIZNA POLITIKA U REPUBLICI SRBIJI

 • Normativno uređenje sistema oporezivanja akcizama
 • Korisnička uputstva Poreske uprave

I. SISTEM OPOREZIVANJA AKCIZAMA SADRŽAN U ZAKONU O AKCIZAMA

 • Predmet oporezivanja

   

  • Hronološki pregled proizvoda koji su predmet oporezivanja sa akcizom od 1. aprila 2001. godine do danas

    

   • Period od 1. aprila 2001. do 25. jula 2003. godine
   • Period od 26. jula 2003. godine do 27. aprila 2004. godine
   • Period od 28. aprila 2004. godine do 21. maja 2004. godine
   • Period od 22. maja 2004. godine do 31. decembra 2004. godine
   • Period od 1. januara 2005. godine do 7. jula 2007. godine
   • Period od 8. jula 2007. godine do 30. septembra 2012. godine
   • Period od 1. oktobra 2012. godine do 29. maja 2013. godine
   • Period od 30. maja 2013. godine do 2. jula 2015. godine
   • Period od 3. jula 2015. godine pa nadalje – sada važeći predmet oporezivanja
 • Nastanak poreske obaveze i obaveza obračunavanja i plaćanja akcize

   

  • Režim odloženog obračunavanja akcize (akcizna dozvola)
 • Obveznik akcize

   

  • Hronološki pregled određivanja obveznika akcize od početka primene Zakona o akcizama do danas

    

   • Period od 1. aprila 2001. do 31. decembra 2004. godine
   • Period od 1. januara 2005. do 7. jula 2007. godine
   • Period od 8. jula 2007. do 31. decembra 2011. godine
   • Period od 1. januara 2012. do 30. septembra 2012. godine
   • Period od 1. oktobra 2012. do 31. decembra 2016. godine
   • Period od 1. januara 2017. godine pa nadalje
 • Osnovica akcize
 • Iznosi i stope akcize

   

  • Indeksacija dinarskih iznosa akcize
  • Koncept minimalne akcize na duvanske prerađevine
 • Institut refakcije plaćene akcize za derivate nafte, biogoriva i biotečnosti

   

  • Vrste i iznosi refakcije plaćene akcize koje se mogu ostvariti
  • Normativna uređenost ostvarivanja refakcije plaćene akcize
  • Rokovi ostvarivanja refakcije

II. AKCIZNA POLITIKA REPUBLIKE SRBIJE

 • Hronološki pregled dinarskih iznosa akciza na DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI od početka primene Zakona o akcizama

   

  • Hronološki pregled iznosa akciza na derivate nafte – MOTORNI BENZIN/OLOVNI BENZIN/BEZOLOVNI BENZIN –
  • Hronološki pregled akciza na derivate nafte – DIZEL-GORIVO/GASNO ULJE –
  • Hronološki pregled akciza na derivate nafte – OSTALE KATEGORIJE iz člana 9. stav 1. Zakona o akcizama –
  • Hronološki pregled akciza na BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI iz člana 9. stav 1. Zakona o akcizama
  • REFAKCIJA plaćene akcize na određene derivate nafte, biogoriva i biotečnosti

    

   • Refakcija za GASNA ULJA iz člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) Zakona o akcizama koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari:
   • Refakcija za GASNA ULJA iz člana 9. stav 5. tačka 1) podatačka (2) Zakona o akcizama koja se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju:
   • Refakcija za GASNA ULJA iz člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (3) Zakona o akcizama koja se koriste kao motorno gorivo za poljoprivredne svrhe:
   • Refakcija za GASNA ULJA iz člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (4) Zakona o akcizama koja se koriste za grejanje:
   • Refakcija za GASNA ULJA iz člana 9. stav 5. tačka 1) podtač. (5) i (6) Zakona o akcizama koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije i u industrijske svrhe:
   • Refakcija za KEROZIN iz člana 9. stav 5. tačka 2) Zakona o akcizama koji se koristi u industrijske svrhe:
   • Refakcija za TEČNI NAFTNI GAS iz člana 9. stav 5. tačka 3) podtačka (1) Zakona o akcizama koji se koristi kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari:
   • Refakcija za TEČNI NAFTNI GAS iz člana 9. stav 5. tačka 3) podtačka (2) Zakona o akcizama koji se koristi za grejanje:
   • Refakcija za TEČNI NAFTNI GAS iz člana 9. stav 5. tačka 3) podtačka (3) Zakona o akcizama koji se koristi za industrijske svrhe:
   • Refakcija za OSTALE DERIVATE NAFTE iz člana 9. stav 5. tačka 4) Zakona o akcizama koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380oC koji se koriste u industrijske svrhe:
   • Refakcija za BIOGORIVA iz člana 9. stav 5. tačka 5) Zakona o akcizama koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari:
   • Refakcija za BIOTEČNOSTI iz člana 9. stav 5. tačka 6) podtač. (1) i (2) Zakona o akcizama koje se koriste za grejanje i kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije:
 • Hronološki pregled dinarskih iznosa i stopa akciza na DUVANSKE PRERAĐEVINE I NESAGOREVAJUĆI DUVAN od početka primene Zakona o akcizama

   

  • Pregled iznosa akciza na CIGARETE

    

   • Pregled iznosa akciza na cigarete, shodno članu 10. Zakona o akcizama – u periodu od 1.04.2001. do 3.06.2005. godine
   • Pregled iznosa i stopa akciza na cigarete, shodno čl. 40a i 40b Zakona o akcizama – u periodu od 3.06.2005. godine do danas
  • Pregled iznosa akciza na CIGARE I CIGARILOSE shodno čl. 10. i 40g Zakona o akcizama
  • Pregled MINIMALNIH IZNOSA AKCIZE na cigarete, cigare i cigarilose, od 3.06.2005. godine (propisanih Odlukama)
  • Pregled iznosa i stopa akciza na REZANI DUVAN, DUVAN ZA LULU, DUVAN ZA ŽVAKANJE I BURMUT, shodno čl. 10. i 40d Zakona o akcizama
  • Pregled iznosa akciza na NESAGOREVAJUĆI DUVAN, shodno članu 10. i Zakona o akcizama
 • Hronološki pregled iznosa akciza na TEČNOSTI ZA PUNJENJE ELEKTRONSKIH CIGARETA
 • Hronološki pregled iznosa akciza na ALKOHOLNA I OSVEŽAVAJUĆA BEZALKOHOLNA PIĆA od početka primene Zakona o akcizama

   

  • Hronološki pregled iznosa akciza na alkoholna pića propisana čl. 12. i 12a Zakona o akcizama
  • Hronološki pregled iznosa akcize na osvežavajuća bezalkoholna pića (bilo u primeni od 1.04.2001. do 7.07.2007. godine)
 • Hronološki pregled iznosa i stopa akciza na KAFU od početka primene Zakona o akcizama

   

  • Hronološki pregled iznosa i stopa akcize na kafu u periodu od 1.04.2001. do 30.09.2012. godine
  • Hronološki pregled iznosa i stopa akcize na kafu u periodu od 1.10.2012. do danas
 • Hronološki pregled iznosa akciza na ETIL-ALKOHOL (ETANOL) koji su se plaćali od 1.04.2001. do 27.04.2004. godine
 • Hronološki pregled iznosa akciza na SO ZA ISHRANU koji su se plaćali od 1.04.2001. do 31.12.2001. godine
 • Hronološki pregled stopa akciza na LUKSUZNE PROIZVODE koje su bile u primeni od 1.04.2001. do 25.07.2003. godine

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3A po isteku drugog kvartala 2020. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi iznosi minimalnih akciza na duvanske prerađevine stupili su na snagu 1.08.2020. godine

   

  • Nova Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine
  • Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta zbog promene iznosa minimalne akcize
 • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 1. avgusta 2020. godine
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o MESEČNOM obračunu akcize za period od 1. do 31. jula 2020. – ROK za podnošenje obračuna je 17.08.2020. godine

   

  • Propisi koje treba imati u vidu prilikom sastavljanja ovog obračuna
  • Način sastavljanja obračuna

    

   • Način sastavljanja obračuna akcize od strane proizvođača akciznih proizvoda
  • Način iskazivanja podataka u Obrascu PP OA

    

   • Način iskazivanja podataka u delu 1 – Podaci o prijavi
   • Način iskazivanja podataka u delu 2 – Podaci o obvezniku akcize
   • Način iskazivanja podataka u delu 3 – Podaci o uplatnom računu i nazivu akciznog proizvoda
   • Način iskazivanja podataka u delu 4 – Podaci o obračunu akcize za prvi deo obračunskog perioda
   • Način iskazivanja podataka u delu 5 – Podaci o obračunu akcize za drugi deo obračunskog perioda
   • Način iskazivanja podataka u delu 6 – Podaci o obračunu akcize po članu 31a Zakona
   • Način podnošenja poreske prijave o mesečnom obračunu akcize
  • Način sastavljanja obračuna akcize od strane pravnih lica iz člana 6. stav 2. Zakona o akcizama

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Usklađeni dinarski iznosi za spise i radnje u oblasti proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda koji se primenjuju od 1.08.2020. godine

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U AVGUSTU 2020. GODINE

SLUŽBENA MIŠLJENJA

I. Porez na dodatu vrednost

 • Predmet oporezivanja

   

  • Prodaja dobara u nizu
  • Promet energetske usluge
  • Ustupanje poslovnog prostora bez naknade usluge
  • Usluge zakupa socijalnim ustanovama
  • Besplatno davanje proizvoda u vidu reklame ustanovama
 • Nastanak poreske obaveze

   

  • Nastanak poreske obaveze za usluge daljinskog nadzora
 • Poreski obveznik i poreski dužnik

   

  • Poreski dužnik iz oblasti građevinarstva
 • Poreska osnovica

   

  • Osnovica kod naknade za usluge laboratorijskih analiza
  • Osnovica za usluge zakupa
  • Naknada za korišćenje javnih dobara uračunava se u osnovicu PDV-a
  • Ispravka osnovice po osnovu rešenja o zaključenom stečajnom postupku
  • Osnovica kod usluga priključenja na distributivnu mrežu
 • Poreska stopa

   

  • Poreska stopa na promet papirnih pelena
 • Prethodni porez

   

  • Prethodni porez kod usluge posredovanja u kupovini poljoprivrednog zemljišta
  • Prethodni porez za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
  • Prethodni porez pri nabavci garaže kao poslovnog prostora
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza

   

  • Poresko oslobođenje po osnovu međunarodnih ugovora o donaciji
  • Poresko oslobođenje za diplomatsko-konzularna predstavništva
 • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza

   

  • Poresko oslobođenje za usluge zdravstvene ispravnosti namirnica
  • Poresko oslobođenje za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
  • Promet poljoprivrednog zemljišta
  • Poresko oslobođenje za usluge preventivnih pregleda taksi vozača

PREGLED IZNOSA I STOPA AKCIZA U 2020. GODINI

 • DERIVATI NAFTE (član 9. Zakona o akcizama)
 • ALKOHOLNA PIĆA (shodno odredbama čl. 12. i 12a Zakona o akcizama)
 • DUVANSKE PRERAĐEVINE
 • KAFA (član 14. Zakona o akcizama)
 • TEČNOSTI ZA PUNJENJE ELEKTRONSKIH CIGARETA (član 14a Zakona)
 • Akciza na ELEKTRIČNU ENERGIJU za krajnju potrošnju (član 40i Zakona)