PDV broj 9/05 od 26.07.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV-u
 • Nova Odluka o najpopularnijim cenama i minimalnim akcizama na duvanske prerađevine
 • Nova Lista ostalih derivata nafte
Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV-u
 • Izmene i dopune predmeta oporezivanja
 • Izmene i dopune poreskog obveznika i poreskog dužnika
 • Izmene i dopune mesta prometa usluga
 • Izmene i dopune poreske osnovice za PDV
 • Izmene kod poreskih stopa
 • Izmene i dopune poreskih oslobođenja
 • Izmene kod obračunavanja PDV-a i podnošenja poreske prijave
 • Izmene kod refakcije PDV-a
 • Izmene i dopune kod evidentiranja za PDV
 • Preciziranje odredaba koje regulišu posebne režime oporezivanja
 • Utvrđivanje šta se smatra prenosom celokupne ili dela imovine,
  sa ili bez naknade ili kao ulog koji se ne smatra prometom dobara
  i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune poreskih evidencija
 • Izmene kod obezbeđivanje dokaza za ostvarivanje
  poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog
  poreza u prometu sa Republikom Crnom Gorom
 • Izmene i dopune Pravilnika o računima
 • Ostale izmene
 • Izmene kod prethodnog poreza

Primena propisa o akcizama

 • Nova Odluka o najpopularnijim cenama i minimalnim akcizama na duvanske prerađevine
 • Nova Lista ostalih derivata nafte

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost koje se primenjuju od 1. januara 2005. godine
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2005. godini
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u RS i Republici Crnoj Gori
 8. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2005. godini)
 9. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2005. godini)
 10. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2005. godini
 11. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 12. Pregled uplatnih računa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 14. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa