PDV broj 9/06 od 12.09.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreska osnovica PDV-a i način njenog utvrđivanja
 • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja za promet dobara sa Republikom Crnom Gorom koji je izvršen do 8. jula 2006. godine
 • Komisiona prodaja u sistemu PDV-a
 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta
Poreska osnovica PDV-a i način njenog utvrđivanja
 • Pojam poreske osnovice
 • Poreska osnovica za PDV i način njenog utvrđivanja
 • Posebne vrste poreske osnovice
 • Naknadna promena poreske osnovice
 • Specifičnosti utvrđivanja poreske osnovice kod posebnih vidova naknada
 • Poreska osnovica pri uvozu dobara

Primena propisa o PDV-u

 • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja za promet dobara sa Republikom Crnom Gorom koji je izvršen do 8. jula 2006. godine
 • Komisiona prodaja u sistemu PDV-a

Primena propisa o akcizama

 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza u 2006. godini
 7. Maloprodajne cene cigareta (koje važe u 2006. godini)
 8. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2006. godini)
 9. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2006. godini
 10. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 11. Pregled uplatnih računa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 13. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa