PDV broj 9/07 od 06.09.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Ostvarivanje poreskog oslobođenja po osnovu izvoza dobara
 • Primena posebne – snižene stope na promet personalnih računara
 • Poreska osnovica kod usluga zakupa poslovnog prostora
Primena propisa o PDV-u
 • Ostvarivanje poreskog oslobođenja po osnovu izvoza dobara
 • Primena posebne – snižene stope na promet personalnih računara
 • Poreska osnovica kod usluga zakupa poslovnog prostora

Službena mišljenja

 • Primena Zakona o PDV-u
 • Primena Zakona o fiskalnim kasama

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2007. godine
 7. Maloprodajne cene duvanskih prerađevina (koje važe u 2007. godini)
 8. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2007. godini
 9. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa