PDV broj 9/2010 od 18.09.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog

SADRŽAJ

NOVA UREDBA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE

 • Koje su delatnosti izuzete od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase?
 • Zaključak
  • Opis i obuhvat delatnosti iz Uredbe o klasifikaciji delatnosti koje su oslobođene od obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, u skladu sa članom 2. tačka 1) Nove uredbe

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreski tretman prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog
  • Prenos celokupne ili dela imovine, sa naknadom ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost
  • Prenos celokupne imovine ili dela imovine u postupku redovnog prometa, likvidacije i stečaja
  • Pregled zauzetih stavova Ministarstva finansija po pitanju prenosa dela imovine u postupku redovnog prometa, likvidacije i stečaja
  • Iskazivanje prometa iz člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u koji nije predmet PDV-a, u poreskoj prijavi
  • Obaveza ispravke ostvarenog prethodnog poreza po osnovu prenosa prava raspolaganja celokupne ili dela imovine iz čl. 6. st. 1. Zakona o PDV-u

SLUŽBENA MIŠLJENJA I SUDSKA PRAKSA

 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja
  • Mesto prometa
  • Poreski obveznik
  • Poreska osnovica
  • Poreska stopa
  • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja pri uvozu
  • Prethodni porez
  • Sadržina računa
  • Poreska prijava i poreski period
  • Refakcija PDV-a kupcu prvog stana
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2010. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2.  Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine