PDV broj 9/2013 od 12.08.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmenjen je stav Ministarstva finansija po pitanju poreskog tretmana ustupanja igrača (transfer igrača sportskih klubova)
 • Poreski tretman naknade za korišćenje javnog puta (putarine) i pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine – u primeni od 2. avgusta 2013. godine

SADRŽAJ:

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmenjen je stav Ministarstva finansija po pitanju poreskog tretmana ustupanja igrača (transfer igrača sportskih klubova)
  • Mogućnost primene poreskog oslobođenja za usluge ustupanja igrača
  • Poreski tretman usluge ustupanja igrača na određeno vreme
 • Poreski tretman naknade za korišćenje javnog puta (putarine) i pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu
  • Obaveza izdavanja računa o izvršenoj usluzi korišćenja javnog puta i priznanice o naplaćenoj putarini
  • Ostvarivanje prava na prethodni porez
  • Ostvarivanje prava na refakaciju plaćenog PDV za korišćenja javnog puta stranih obveznika
 • Refakcija PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu
  • Pravno-tehničko i terminološko usklađivanje odredaba pravilnika
  • Izmene i dopune koje se odnose na sadržinu dokumenta o otpremanju akciznih proizvoda iz proizvodnog pogona u akcizno skladište van fabričkog kruga
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Novi – usklađeni iznosi naknade koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

I. Primena propisa o PDV-u

 •  Predmet oporezivanja
  • Usluge ustupanja prava na fonogramu
  • Usluge prodaje vaučera stranom licu
 • Mesto prometa i nastanak poreske obaveze
  • Nastanak obaveze kod usluga ustupanja fonograma
  • Mesto prometa kod usluga uništavanja municije i eksplozivnih sredstava
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
  • Poreski dužnik u oblasti građevinarstva
  • Poreski dužnik u prometu sekundarnih sirovina
 • Poreska osnovica
  • Poreska osnovica kod telekomunikacionih usluga
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poresko oslobođenje po osnovu međunarodnih ugovora
  • Poresko oslobođenje za diplomatska i konzularna predstavništva

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2013. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa