PDV broj 9/2014 od 10.09.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Oblik i sadržina poreske prijave, način iskazivanja podataka u njoj i način njenog podnošenja od 1. jula 2014. godine
 • Poreski aspekt eskonta menice
 • Oporezivanje usluga smeštaja

SADRŽAJ:

OBLIK I SADRŽINA PORESKE PRIJAVE, NAČIN ISKAZIVANJA PODATAKA U NJOJ I NAČIN NJENOG PODNOŠENJA OD 1. JULA 2014. GODINE

 • Poreski period za koji se obračunava PDV i predaje poreska prijava
 • Oblik poreske prijave
 • Sadržina poreske prijave, odnosno način iskazivanja podataka u njoj
  • Sadržina i način iskazivanja podataka o periodu za koji se podnosi prijava (odeljak I)
  • Sadržina i način iskazivanja podataka o podnosiocu prijave (odeljak II)
  • Sadržina i način iskazivanja podataka o prometu dobara i usluga (odeljak III)
  • Sadržina i način iskazivanja podataka o prethodnom porezu (odeljak IV)
  • Podaci o poreskoj obavezi
 • Način podnošenja poreske prijave

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Poreski aspekt eskonta menice
  • Poreski aspekt eskontovanja menice
 • Oporezivanje usluga smeštaja
  • Oporezivanje usluga smeštaja u hotelima i motelima
  • Usluge smeštaja koje pružaju kampovi
  • Usluge smeštaja koje pružaju domovi
  • Usluge smeštaja u odmaralištima
  • Usluge smeštaja u ostalim objektima koji nisu hoteli, moteli, kampovi, domovi i odmarališta

SLUŽBENA MIŠLJENJA – porez na dodatu vrednost

 • Predmet oporezivanja
 • Mesto prometa
 • Poreska osnovica
 • Poreske stope
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2014. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2014. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa