PDV broj 9/2015 od 9.09.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obračunavanje i plaćanje akcize na električnu energiju
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave (PP OAEL) o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period avgust 2015. godine
 • Posebna (snižena) poreska stopa PDV-a – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima

SADRŽAJ:

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU

 • Obračunavanje i plaćanje akcize na električnu energiju
  • Šta je predmet plaćanja akcize?
  • Ko je obveznik akcize na električnu energiju?
  • Po kojoj stopi se plaća akciza na električnu energiju?
  • Šta je osnovica za obračun akcize na električnu energiju?
  • Kada nastaje obaveza po osnovu akcize na električnu energiju i obaveza obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju?
  • Obaveza izdavanja računa za isporučenu električnu energiju
  • Obračunavanje i plaćanje akcize na električnu energiju
 • Oslobođenja od plaćanja akcize na električnu energiju

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim državljanima
 • Posebna (snižena) poreska stopa PDV-a – obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima – (nastavak teme iz br. 5/15, 6/15 i 7/15 časopisa “PDV”)
  • Šta se smatra jestivim uljem i jestivim masnoćama životinjskog i biljnog porekla, na čiji se promet PDV plaća po stopi od 10%?
  • Šta se smatra medom, na čiji se promet PDV plaća po stopi od 10%?
  • Šta se smatra svežim, rashlađenim i smrznutim voćem i povrćem, na čiji se promet PDV plaća po stopi od 10%?
  • Šta se smatra dnevnim novinama, na čiji se promet PDV plaća po stopi od 10%?
  • Šta se smatra ogrevnim drvetom, na čiji se promet PDV plaća po stopi od 10%?
  • Šta se smatra uslugama koje se naplaćuju putem ulaznica za bioskopske i pozorišne predstave, sajmove, cirkuse, zabavne parkove, koncerte (muzičke događaje), izložbe, sportske događaje, muzeje i galerije, botaničke bašte i zoološke vrtove, na čiji se promet PDV plaća po stopi od 10%?
  • Šta se smatra prirodnim gasom, na čiji se promet PDV plaća po stopi od 10%?
  • Šta se smatra stambenim objektima, na čiji se promet PDV plaća po posebnoj stopi od 10%?

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave (PP OAEL) o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period avgust 2015. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA VEZANA ZA PRIMENU PDV-a

 • Predmet oporezivanja
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreske stope
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
 • Prethodni porez
 • Refundacija PDV-a

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2015. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2015. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa