PDV broj 9/2017 od 6.09.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najčešća pitanja i različita postupanja u primeni Zakona o PDV-u i zauzeti stavovi Ministarstva finansija po tim pitanjima (poreski dužnik iz oblasti građevinarstva i mesto prometa usluga)
 • Od 17.08.2017. godine u primeni su novi – usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu
 • Propisi u pripremi iz oblasti akciza i poreza na dodatu vrednost

SADRŽAJ:

TEMA BROJA
NAJČEŠĆA PITANJA I RAZLIČITA POSTUPANJA U PRIMENI ZAKONA O PDV-U I ZAUZETI STAVOVI MINISTARSTVA FINANSIJA PO TIM PITANJIMA (poreski dužnik iz oblasti građevinarstva i mesto prometa usluga)

 • Ko je poreski dužnik u prometu iz oblasti građevinarstva i kako se on određuje?
  • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva na koji se odnosi odredba člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u pri određivanju poreskog dužnika i kako to sa sigurnošću utvrditi?
  • Tabelarni pregled službenih stavova Ministarstva finansija u vezi sa prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
 • Kako se određuje mesto prometa usluga od 1. aprila 2017. godine?
  • Tabelarni pregled službenih stavova Ministarstva finansija u vezi sa mestom prometa usluga

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period avgust 2017. godine – rok za podnošenje prijave je 15.09.2017. godine (Obrazac PP OAEL)
 • Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, koja se koriste za grejanje poslovnog odnosno stambenog prostora (obrazac REF-G)

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza podnošenja poreske prijave i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja (Obrazac PP-PPNO)

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Od 17.08.2017. godine u primeni su novi – usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu

PROPISI U PRIPREMI

 • Propisi u pripremi iz oblasti akciza i poreza na dodatu vrednost

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I DRUGIH OBRAZACA U SEPTEMBRU 2017. GODINE

 • Podsetnik na obaveze podnošenja poreskih prijava i drugih obrazaca u septembru 2017. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena Zakona o PDV-u

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2017. godini
 • Određivanje mesta prometa usluga od 1.04.2017. godine
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Registar poreskih punomoćnika