PDV broj 9/2021 od 14.09.2021.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreska osnovica poreza na dodatu vrednost (normativna uređenost, način utvrđivanja i ispravke poreske osnovice od 1. jula 2021. godine, primena i problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima i različitim postupanjima)
 • Pomera se početak primene Zakona o fiskalizaciji – na 1.11.2021. godine (uz prelazni period za usklađivanje sa novim modelom fiskalizacije – od 1.11.2021. do 30.04.2022. godine)

SADRŽAJ:

PORESKA OSNOVICA POREZA NA DODATU VREDNOST
(normativna uređenost, način utvrđivanja i ispravke poreske osnovice od 1. jula 2021. godine, primena i problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima i različitim postupanjima)

 • Pojam poreske osnovice
 • Normativna uređenost poreske osnovice PDV-a
 • Sadržina poreske osnovice i način njenog utvrđivanja
  • Naknada koju obveznik prima za isporučena dobra ili pružene usluge kao poreska osnovica
   • Ostale vrednosti koje uvećavaju naknadu kao poresku osnovicu
    • Poreski tretman „prefakturisavanja“ komunalnih troškova pri zakupu poslovnog prostora
    • Poreski tretman „prefakturisavanja“ komunalnih troškova pri zakupu stambenog prostora
    • Poreski tretman „prefakturisavanja“ troškova pri zakupu pokretnih stvari
    • Poreski tretman troškova bankarskih garancija
    • Poreski tretman „prefakturisavanja“ troškova kamata po osnovu kredita
     • Vrednost ambalaže koja se uračunava u poresku osnovicu
   • Iznosi koji se na uračunavaju u osnovicu PDV-a
  • Posebne vrste poreske osnovice
  • Specifičnosti utvrđivanja poreske osnovice kod posebnih vidova naknada
  • Poreska osnovica pri uvozu dobara
  • Prilog – službena mišljenja u vezi sa „prefakturisavanjem“+
 • Izmena poreske osnovice
  • Ispravka poreske osnovice zbog smanjenja naknade
  • Ispravka poreske osnovice zbog povećanja naknade
  • Izmena poreske osnovice pri uvozu dobara

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. avgusta 2021. –  rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.09.2021. godine

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Pomera se početak primene Zakona o fiskalizaciji – na 1.11.2021. godine (uz prelazni period za usklađivanje sa novim modelom fiskalizacije – od 1.11.2021. do 30.04.2022. godine)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa