36

0.00  RSD

Nema na zalihama

Poresko pravo – opšti deo, februar 2006.

 

 

Poresko pravo – opšti deo

Glava 1: Pojam i oblici javnih prihoda
Glava 2: Poresko pravo kao deo pravnog sistema
Glava 3: Principi poreskog prava izvedeni iz ustavnog principa vladavine prava
Glava 4: Klasifikacije poreza
Glava 5: Poreskopravni odnos
Glava 6: Zakonski opis poreskog činjeničnog stanja
Glava 7: Sukob poreski zakona