Prava zaposlenih i drugih lica u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti

U „Informator“-u broj 22/2011 od 13.10.2011. godine detaljno pišemo o pravima zaposlenih i drugih lica u slučaju da dođe do povrede na radu i profesionalne bolesti i pored svih preduzetih mera zaštite na radu, u skladu sa:

Tekstom u „Informator“-u broj 22/2011 od 13.10.2011. godine su posebno obuhvaćene i NOVINE vezane za to šta se smatra, odnosno ne smatra povredom na radu i posledice toga na naknadu za vreme bolovanja.
Kroz ovaj tekst vas, takođe, upoznajemo i sa ugovorom između Fonda PIO i Fonda za zdravstveno osiguranje kojim se prevazilazi period do promene Zakona o zdravstvenom osiguranju a u vezi sa obavezom ovih fondova o pokrivanju naknade zarade za vreme čekanja na konačno rešenje o invalidnosti.