pravilnik-uplata-javnih-prihoda

0.00  RSD

Nema na zalihama

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)
 

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA („Sl. glasnik RS“, br. 104/11)

Tekst Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (čl. 1. do čl. 28.)

Prilozi:

  • Plan računa za uplatu javnih prihoda
  • Struktura elementa Poziv na broj odobrenja
  • Spisak opština, gradova autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim unutrašnjim jedinicama Uprave za trezor
  • Carinarnice i njihove organizacione jedinice
  • Uporedni pregled starih i novih računa za uplatu javnih prihoda koji nisu uplaćeni po propisima koji su prestali da važe