69

0.00  RSD

Nema na zalihama

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

 

SADRŽAJ:
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA
(„Sl. glasnik RS“, br. 20/07, 25/07, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09 i 26/09)
  • Tekst Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (čl. 1. do čl. 32.)
  • Prilog 1: Plan računa za uplatu javnih prihoda
  • Prilog 2: Struktura elementa Poziv na broj odobrenja
  • Prilog 3: Spisak opština, gradova i teritorija sa brojčanim oznakama i nadležnim unutrašnjim jedinicama Uprave za trezor
  • Prilog 4: Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku i carinarnice i njihove organizacione jedinice
  • Prilog 5: Uporedni pregled starih i novih računa za uplatu javnih prihoda koji nisu uplaćeni po propisima koji su prestali da važe