Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

0.00  RSD

Nema na zalihama

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (mart 2016.)

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ uključena je u cenu pretplate na stručni časopis „Informator“. (Detaljnije o časopisu „Informator“)

SADRŽAJ:

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA („Sl. glasnik RS“, br. 16/16)

 

Tekst Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (čl. 1. do čl. 34.)

 

  • Prilog 1: Plan računa za uplatu javnih prihoda
  • Prilog 2: Struktura elementa Poziv na broj odobrenja
  • Prilog 3: Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor
  • Prilog 4: Spisak carinarnica i njihovih organizacionih jedinica
  • Prilog 5: Uporedni pregled starih i novih računa za uplatu javnih prihoda koji nisu uplaćeni po propisima koji su prestali da važe
  • Prilog 6: Pregled računa za uplatu novčanih kazni po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku