Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (prečišćen tekst, jul 2014.)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (prečišćen tekst, jul 2014.)

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)

SADRŽAJ:


PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA
(„Sl. glasnik RS“, br. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 66/14 – ispravka)


Tekst Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
(čl. 1. do čl. 28.)

***

Odredbe koje nisu ušle u prečišćen tekst:

– Pravilnik o izmenama i dopunama… („Sl. glasnik RS“, br. 20/14)

– Pravilnik o izmenama i dopunama… („Sl. glasnik RS“, br. 64/14)

  • Prilog 1: Plan računa za uplatu javnih prihoda
  • Prilog 2: Struktura elementa Poziv na broj odobrenja
  • Prilog 3: Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina  i Republike sa šiframa trezora i nadležnim  unutrašnjim jedinicama Uprave za trezor
  • Prilog 4: Carinarnice i njihove organizacione jedinice
  • Prilog 5: Uporedni pregled starih i novih računa  za uplatu javnih prihoda koji nisu uplaćeni  po propisima koji su prestali da važe
  • Prilog 6: Pregled računa za uplatu novčanih kazni po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku