Promene u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju koje važe od 1. januara 2012. godine, iako su izmene ovog zakona u primeni od 1. januara 2011. godine

Od 1. januara 2012. godine imamo dve vrste izmena u primeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10), koje su zapravo posledica Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz decembra 2010. godine („Sl. glasnik RS“, br. 101/10), koji se inače primenjuje od 1. januara 2011. godine, ali čije se pojedine odredbe primenjuju odloženo. To su:

 • Promene u Zakonu o PIO koje važe od 1. januara 2012. godine, a odnose se na sve osiguranike

  • Povećanje minimalne starosne granice za sticanje prava na starosnu penziju samo za osiguranike muškarce sa tzv. punim stažom, u 2012. godini za četiri meseca, u odnosu na 2011. godinu
  • Povećava se starosna granica do koje se može snižavati uslov u pogledu godina života za osiguranike koji rade na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, u 2012. godini i to za četiri meseca, u odnosu na 2011. godinu
  • Povećanje starosne granice u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu za šest meseci kod uslova za sticanje prava na porodičnu penziju udove
  • Povećanje starosne granice za šest meseci kod uslova za sticanje prava na porodičnu penziju kod udovca u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu
  • Povećanje uslova za sticanje prava na starosnu penziju za određene kategorije osiguranika u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu, u pogledu godina života – za dva meseca, u pogledu staža osiguranja i godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem – za četiri meseca
  • Povećanje uslova za sticanje prava na starosnu penziju za četiri meseca u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu, u pogledu godina života za ostale policijske službenike koji rade na radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa za uvećanim trajanjem
 • Promene u Zakonu o PIO koje važe od 1. januara 2012. godine a odnose se na vojne osiguranike

  • Vojni osiguranici i korisnici u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje od 1. januara 2012. godine
  • Zakonske odredbe i neke specifičnosti koje se odnose na vojne osiguranike

   • Opšte odredbe vezane za vojne osiguranike
   • Specifičnosti utvrđene zakonom vezane za vojne osiguranike
   • Vojni osiguranici kao određene kategorije osiguranika
   • Sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika
   • Porodična penzija
   • Staž osiguranja i staž osiguranja sa uvećanim trajanjem – beneficirani staž
   • Pravilnik o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se profesionalnim vojnim licima, civilnim licima na službi u Vojsci Srbije i pripadnicima Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
   • Određivanje visine starosne penzije
  • Još neka pitanja značajna sa stanovišta vojnih osiguranika i korisnika (ostvarivanje, postupak, veštačenje i dr.)

U „Informator“-u broj 28/2011 od 12. decembra 2011. godine pišemo detaljno o ovoj temi.

 Uslovi pretplate i naručivanje CEKOS IN-ovih izdanja.