91

0.00  RSD

Nema na zalihama

Propisi o finansijskoj podršci porodici sa decom

 

SADRŽAJ:
 • ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM
  („Sl. glasnik RS“, br. 16/02, 115/05, 107/09)
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom
  („Sl. glasnik RS“, br. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10)
  • Obrazac NZ-1 – Spisak obračunatih naknada zarada i isplata naknada
  • Obrazac NZ-3 – Evidencioni list o isplaćenim naknadama zarada
  • Obrazac NZ-4 – Izveštaj o utrošenim sredstvima za isplatu prava
  • Obrazac RD-1 – Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke
  • Obrazac RD-2 – Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca
  • Obrazac DD-1 – Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
  • Obrazac DD-1b – Podaci o deci na hraniteljstvu ili starateljstvu
  • Obrazac DBS – Izveštaj o boravku dece bez roditeljskog staranja u predškolskim ustanovama
  • Obrazac DSR – Izveštaj o boravku dece sa smetnjama u razvoju u predškolskim ustanovama
 • Pravilnik o načinu i postupku prenosa sredstava za isplatu naknade zarade zaposlenima za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
  („Službeni glasnik RS“, br. 30/02)
  •  Obrazac NZ-2 – Obračun ukupno potrebnih sredstava za isplate prava
 • Pravilnik o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta
  („Službeni glasnik RS“, br. 1/02)
 • Odluka o dodatnim oblicima zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda
  („Sl. list grada Beograda“, br. 1/09, 6/10, 28/10 – US, „Sl. glasnik RS“, br. 49/10 – US)
 • Uputstvo o načinu ostvarivanja dodatnih oblika zaštite trudnica i porodilja na teritoriji grada Beograda
  („Sl. list grada Beograda“, br. 12/09, 8/10)
  • Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanje nezaposlenoj porodilji
  • Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanje zaposlenoj porodilji
 • Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za nezaposlene porodilje za 2010. godinu /grad Beograd/
  („Sl. list grada Beograda“, br. 54/09)
 • Odluka o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete /APV/
  („Sl. list APV“, br. 13/05)
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na roditeljski dodatak za prvo dete /APV/
  („Sl. list APV“, br. 13/05)
  • Obrazac RD-1 – Izveštaj o ostvarivanju prava na roditeljski dodatak za prvo dete
 • Odluka o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodici u kojoj se rode blizanci /APV/
  („Sl. list APV“, br. 9/06)
 • Rešenje /o nominalnom iznosu novčane pomoći porodici u kojoj se rode blizanci za 2010. godinu – APV/
  („Sl. list APV“, br. 3/10)
 • Odluka o pravu na ostvarivanje novčane pomoći porodice u kojoj se rode trojke, odnosno četvorke /APV/
  („Sl. list APV“, br. 8/05)
 • Rešenje /o nominalnom iznosu novčane pomoći porodici u kojoj se rode trojke, odnosno četvorke za 2010. godine – /APV/
  („Sl. list APV“, br. 3/10)
 • Odluka o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom /Novi Sad/ („Sl. list grada Novog Sada“, br. 30/10)
 • Rešenje o utvrđivanju iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete, novogodišnje novčane pomoći i novogodišnjeg poklona /Novi Sad/
  („Sl. list grada Novog Sada“, br. 55/09)
 • Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva
  („Sl. list opštine Pančevo“, br. 4/08 – prečišćen tekst, „Sl. list grada Pančeva“, br. 7/09, 10/09 – ispravka, 22/09, 27/09)
 • Odluka o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Niša
  („Sl. list grada Niša“, br. 66/10, 71/10 – ispravka)
 • Odluka o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad /opština Žitorađa/
  („Sl. list grada Niša“, br. 122/08, 30/09, 63/10)
 • Odluka o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno dete /opština Doljevac/
  („Sl. list grada Niša“, br. 99/05, 34/10)
 • Odluka o priznavanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad /opština Svrljig/
  („Sl. list grada Niša“, br. 90/07, 85/08)
 • Odluka o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete iz sredstava budžeta grada /Subotica/
  („Sl. list grada Subotice“, br. 6/09)
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na roditeljski dodatak za prvo dete iz sredstava budžeta grada /Subotica/
  („Sl. list grada Subotice“, br. 11/09, 12/09 – ispravka)
  • Obrazac RDG-1 – Zahtev majke za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak za prvo dete iz sredstava budžeta Grada
  • Obrazac RDG-2 – Zahtev oca za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak za prvo dete iz sredstava budžeta Grada
 • Rešenje o utvrđivanju nominalnog iznosa roditeljskog dodatka za prvo dete iz sredstava budžeta grada za 2010. godinu /Subotica/
  („Sl. list grada Subotice“, br. 2/10)
 • Odluka o ostvarivanju prava na roditeljski dodatak za prvo dete /Kragujevac/
  („Sl. list grada Kragujevca“, br. 5/09 – prečišćen tekst)
 • Odluka o utvrđivanju visine roditeljskog dodatka za prvo dete /Kragujevac/
  („Sl. list grada Kragujevca“, br. 35/08)
 • Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć porodici u kojoj se rode blizanci, trojke ili četvorke /Kragujevac/
  („Sl. list grada Kragujevca“, br. 7/07)
 • Odluka o pravu na jednokratnu novčanu naknadu za prvorođeno dete /Kraljevo/
  („Sl. list grada Kraljeva“, br. 12/09)
 • Odluka o finansijskoj pomoći nezaposlenim trudnicama i porodiljama /Jagodina/
  („Sl. glasnik grada Jagodina“, br. 2/09, 3/09, 6/09)
 • Odluka o posebnom roditeljskom dodatku /Smederevo/
  („Sl. list grada Smedereva“, br. 18/09 – prečišćen tekst)
 • Odluka o novčanoj naknadi za prvorođeno dete u 2010. godini /Požarevac/
  („Sl. glasnik grada Požarevca“, br. 10/09)
 • Odluka o jednokratnoj pomoći porodici za novorođenčad /opština Bogatić/
  („Sl. list opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva i Šabac“, br. 31/06, 4/07, 11/07)
 • Odluka o većem obimu prava porodici sa decom /opština Vladimirci/
  („Sl. list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“, br. 36/08)
 • Odluka o novčanoj pomoći porodici sa decom na teritoriji grada Loznice
  („Sl. list grada Loznice“, br. 3/09)
 • Pravilnik o kriterijumima za korišćenje sredstava Fonda za populacionu politiku grada Kruševca
  („Sl. list grada Kruševca“, br. 1/10)