Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2011. godine

OPIS
BRUTO ZARADE
XII/2010
I/2011
II/2011
Indeks (4 : 3)
1
2
3
4
5
Republika Srbija*
54.948
47.382
49.394
104,2
   Srbija – sever
62.364
52.504
55.152
105,0
   Beogradski region
69.401
58.697
61.259
104,4
   Region Vojvodine
54.637
45.670
48.540
106,3
Srbija – jug
45.241
40.515
41.880
103,4
   Region Šumadije i Zapadne Srbije
44.586
39.512
41.552
105,2
   Region Južne i Istočne Srbije
46.051
41.745
42.276
101,3
   Region Kosova i Metohije
Saopštenje RZS, broj i datum:
13 od 25/01/11
41 od 25/02/11
72 od 25/03/11
* Objavljeno u "Sl. glasniku RS", broj:

4/11 od 28/01/11
13/11 od 1/03/2011
21/11 od 29/03/11
Od januara 2011. godine RZS objavljuje samo podatke o prosečnim isplaćenim zaradama (bruto i neto) ukupno. Podatke o prosečnim isplaćenim zaradama u privredi RZS više neće objavljivati zbog harmonizacije zvanične statistike sa međunarodnim standardima. Podaci su dati prema teritorijalnoj podeli koja je izvršena u skladu sa Uredbom o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica ("Sl. glasnik RS", br. 109/09 i 46/10). RZS od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohiju, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu za RS (ukupno).