Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,00%

Izvršni odbor NBS je na sednici od 6.12.2018. odlučio da zadrži referentnu kamatnu stopu na nivou od 3,00%, pa shodno tome se i dalje primenjuju:

  • stopa zatezne kamate od 13.04.2018. u visini od 11,00%
  • stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode od 12.04.2018. u visini od 13,00% .

Ove kamatne stope se primenjuju do utvrđivanja nove referentne kamatne stope NBS (sednica je zakazana za 10.01.2019.).


Korisni linkovi: