Školski kalendari za osnovne i srednje škole u Srbiji i AP Vojvodini za školsku 2013/2014. godinu

Na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja doneti su:

 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada OSNOVNIH škola za školsku 2013/2014. godinu
  ("Sl. glasnik RS – Prosv. glasnik", br. 6/13),
 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada SREDNJIH škola za školsku 2013/2014. godinu
  ("Sl. glasnik RS – Prosv. glasnik", br. 6/13, 8/13),
 • Pravilnik o školskom kalendaru za OSNOVNE škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2013/2014. godinu
  ("Sl. list APV" br. 19/13),
 • Pravilnik o školskom kalendaru za SREDNJE škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2013/2014. godinu
  ("Sl. list APV", br. 19/13).

Navedenim pravilnicima propisani su tabelarni pregledi školskih kalendara, koje dajemo u rubrici "Kalendar", a tekstove pravilnika možete naći u "Ekspert"-u.

Skrećemo pažnju svim pretplatnicima na časopis "Informator" da smo uz broj 20/2013 poslali knjigu "PROPISI O OBRAZOVANJU", kojom su obuhvaćeni tekstovi sledećih zakona:

 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
  ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 52/11, 55/13),
 • Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
  ("Sl. glasnik RS", br. 18/10),
 • Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
  ("Sl. gl. RS", br. 55/13) – koji je u primeni počev od školske 2013/2014. godine,
 • Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju
  ("Sl. gl. RS", br. 55/13) – koji je u primeni počev od školske 2013/2014. godine,
 • Zakon o visokom obrazovanju
  ("Sl. glasnik RS", br. 76/05, 100/07 – dr. propis, 97/08, 44/10, 93/12),
 • Zakon o obrazovanju odraslih
  ("Sl. glasnik RS", br. 55/13).

 


Naručite knjigu "Propisi o obrazovanju" .