Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Narodna skupština Republike Srbije na sednici od 12. decembra 2015. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 103/15, stupa na snagu 22. decembra 2015. godine, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

Izmenom zakona izvršene su značajne izmene i dopune odredaba Zakona o akcizama koje uređuju obračunavanje i plaćanje akcize na:

  • derivate nafte;
  • alkoholna pića;
  • električnu energiju.

Pored ovih izmena, izvršeno je i:

  • usklađivanje obaveze indeksacije dinarskih iznosa akcize sa nastalim izmenama u plaćanju akcize na derivate nafte i alkoholna pića;
  • odložena je primena novog načina obračunavanja i podnošenja poreske prijave za akcizu – i u 2016. godini.

 

U broju 13/2015 časopisa „PDV“ detaljno pišemo o ovoj temi.

Prečišćen tekst Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15) smo poslali pretplatnicima na časopis „PDV“, a u elektronskom obliku je dostupan u „Ekspert“-u.