Usvojen je Zakon o izmenama Zakona o PDV-u, koji se primenjuje od 1. januara 2014. godine

Narodna skupština Republike Srbije je 6. decembra 2013. godine usvojila Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Izmene zakona), koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 108/13, stupio je na snagu 7. decembra 2013. godine, a primenjuje se od 1. januara 2014. godine.

Uz broj 13/2013 časopisa „PDV“ svim pretplatnicima na ovaj časopis šaljemo prečišćen tekst Zakona o porezu na dodatu vrednost, zaključno sa najnovijim izmenama objavljenim u „Sl. glasniku RS“, br. 108/13.

Izmenom zakona u Zakonu o PDV-u („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12) izvršene su sledeće izmene:

  • od 1. januara 2014. godine povećava se posebna (snižena) stopa poreza na dodatu vrednost sa 8% na 10%, (videti: Stope poreza na dodatu vrednost u 2013/2014)
  • promet personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari od 1. januara 2014. godine oporezuje se po stopi od 20%;
  • usklađene su odredbe zakona koje se odnose na PDV nadoknadu poljoprivrednicima.

U časopisu „PDV“ broj 13/2013 detaljno pišemo o navedenim izmenama i o radnjama koje treba izvršiti zbog promene poreskih stopa PDV-a.


Prečišćen tekst Zakona o PDV-u možete naći u „EKSPERT„-u.
U časopisu „PDV“ detaljno obrađujemo teme vezane za primenu Zakona o PDV-u.