Valorizacija (pojam, primena)

Reč valorizacija je nastala od latinske reči valor (vrednost), a značenje se vezuje uglavnom za određivanje vrednosti, procenu.

Valorizovanje odnosno određivanje vrednosti indeksom potrošačkih cena (ranije indeksom cena na malo) je veoma često u praksi i u nastavku ćemo navesti izvode iz zakona kod kojih je ovaj vid valorizacije korišćen.

Obračun valorizacije