770.00  RSD

Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, sa podzakonskim aktima

SADRŽAJ:

ZAKON
O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
(„Sl. glasnik RS“, br. 95/18, 91/19)

I. OPŠTE ODREDBE

II. ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

III. NAČELA

IV. OSNIVANJE I SREDSTVA ZA RAD

V. ORGANI CENTRALNOG REGISTRA

VI. DELATNOST CENTRALNOG REGISTRA

VII. JEDINSTVENA BAZA PODATAKA

VIII. POSTUPAK REGISTRACIJE

IX. REGISTAR ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

X. KORIŠĆENJE PODATAKA

XI. ODNOS CENTRALNOG REGISTRA SA KORISNICIMA PODATAKA I DRUGIM REGISTRIMA

XII. VRŠENJE NADZORA

XIII. KAZNENE ODREDBE

XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

UREDBA
O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
(„Sl. glasnik RS“, broj 132/21)

I. UVODNE ODREDBE

II. JEDINSTVENA PRIJAVA

III. JEDINSTVENI METODOLOŠKI PRINCIPI ZA VOĐENJE PODATAKA O OSIGURANICIMA, OSIGURANIM LICIMA I OBVEZNICIMA PLAĆANJA DOPRINOSA U JEDINSTVENOJ BAZI CENTRALNOG REGISTRA

IV. JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prilozi:

  • Spisak dokaza na osnovu kojih se utvrđuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica, promene u osiguranju i prestanak svojstva osiguranika
  • Jedinstveni kodeks šifara
  • Obrazac M
  • Obrazac M-A

UREDBA
O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA, KAO I O DRUGIM PITANJIMA U VEZI SA DOSTAVLJANJEM PODATAKA I VOĐENJEM REGISTRA ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
(„Sl. glasnik RS“, broj 6/21)

 Prilozi:

  • Obrasci 1 do 4
  • Šifarnik osnova primanja

PRAVILNIK
O SADRŽINI I NAČINU PRENOSA PODATAKA O OBVEZNICIMA DOPRINOSA – POSLODAVCIMA I ISPLATIOCIMA PRIHODA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
(„Sl. glasnik RS“, br. 48/19)

PRAVILNIK
O SADRŽINI, NAČINU ODREĐIVANJA I DODELJIVANJA JEDINSTVENOG BROJA ZA POTREBE SOCIJALNOG OSIGURANJA
(„Sl. glasnik RS“, br. 48/19)

PRAVILNIK
O ČUVANJU, ZAŠTITI I SIGURNOSTI PODATAKA U OKVIRU INFORMACIONOG SISTEMA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
(„Sl. glasnik RS“, br. 48/19)