Zakon o državnim službenicima 2018

440.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o državnim službenicima, Zakon o platama državnih službenika i nameštenika (prečišćeni tekstovi, decembar 2018.)

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ uključena je u cenu pretplate na stručni časopis „Informator“. (Detaljnije o časopisu „Informator“)

SADRŽAJ

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18)

 

Glava prva
UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 4.)

 

 • Sadržina zakona (član 1.)
 • Pojam državnih službenika i nameštenika (član 2.)
 • Poslodavac državnih službenika i nameštenika (član 3.)
 • Primena opštih propisa o radu i posebnog kolektivnog ugovora (član 4.)

Glava druga
NAČELA DELOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 5. do čl. 11.)

 • Zakonitost, nepristrasnost i politička neutralnost (član 5.)
 • Kompetencije za rad državnih službenika (član 5a)
 • Odgovornost za rad (član 6.)
 • Zabrana povlašćivanja i uskraćivanja (član 7.)
 • Dostupnost informacija o radu državnih službenika (član 8.)
 • Jednaka dostupnost radnih mesta (član 9.)
 • Napredovanje i stručno usavršavanje (član 10.)
 • Jednake mogućnosti (član 11.)

Glava treća
PRAVA I DUŽNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 12. do čl. 31.)

I. PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 12. do čl. 17.)

 • Uslovi rada (član 12.)
 • Primanja (član 13.)
 • Odmori i odsustva (član 14.)
 • Članstvo u sindikatu i udruženju (član 15.)
 • Pravo na žalbu (član 16.)
 • Dodatna prava državnih službenika (član 17.)

II. DUŽNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 18. do čl. 24.)

 • Izvršenje naloga (član 18.)
 • Premeštaj (član 19.)
 • Privremeni rad na poslovima koji nisu u opisu radnog mesta (član 20.)
 • Privremeni rad na nižem radnom mestu (član 21.)
 • Rad u radnoj grupi (član 22.)
 • Čuvanje službene i druge tajne (član 23.)
 • Dužnost obaveštavanja o sumnji postojanja korupcije (član 23a)
 • Poštovanje radnog vremena (član 24.)

III. SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA (čl. 25. do čl. 31.)

 • Pojam sukoba interesa (član 25.)
 • Zabrana primanja poklona (član 25a)
 • Dodatni rad (član 26.)
 • Zabrana osnivanja privrednih društava i javnih službi (član 28.)
 • Ograničenje članstva u organima pravnog lica (član 29.)
 • Prijavljivanje interesa u vezi s odlukom državnog organa.
 • Upravljanje sukobom interesa. (čl. 30. do čl. 30b)
 • Primena propisa kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa na državne službenike na položaju (član 31.)

Glava četvrta
VRSTE RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (član 32. do čl. 44g)

I. POLOŽAJI I IZVRŠILAČKA RADNA MESTA (član 32.)

II. POLOŽAJI (čl. 33. i 34.)

 • Pojam (član 33.)
 • Položaji u Vladi i ostalim državnim organima (član 34.)

III. IZVRŠILAČKA RADNA MESTA (čl. 35. do čl. 43a)

 • Pojam i razvrstavanje po zvanjima (član 35.)
 • Viši savetnik (član 36.)
 • Samostalni savetnik (član 37.)
 • Savetnik (član 38.)
 • Mlađi savetnik (član 39.)
 • Saradnik (član 40.)
 • Mlađi saradnik (član 41.)
 • Referent (član 42.)
 • Mlađi referent (čl. 43. i 43a)

IV. RAZVRSTAVANJE RADNIH MESTA I POSLOVA PODZAKONSKIM AKTIMA (čl. 44. do čl. 44g)

 • Vrste kompetencija (član 44a)
 • Ponašajne kompetencije (član 44b)
 • Funkcionalne kompetencije (član 44v)
 • Određivanje kompetencija (član 44g)

Glava peta
POPUNJAVANJE SLOBODNIH RADNIH MESTA (čl. 45. do čl. 81.)

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE (čl. 45. do čl. 48.)

 • Uslovi za zaposlenje (član 45.)
 • Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu (član 46.)
 • Dopuštenost popunjavanja radnog mesta (član 47.)
 • Način popunjavanja radnog mesta (član 48.)

II. POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA (čl. 49. do čl. 65.)

 • Redosled radnji pri popunjavanju izvršilačkih radnih mesta u svim državnim organima (član 49.)
  • Preuzimanje neraspoređenog državnog službenika (član 49a)
  • Preuzimanje državnog službenika iz drugog državnog organa (član 49b)
  • Preuzimanje službenika iz organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave. (član 49v)
  • Provera kompetencija kod preuzimanja, odnosno premeštaja (član 49g)
 • Interni i javni konkurs u organima državne uprave i službama Vlade (čl. 50. do čl. 60.)
  • Interni konkurs (čl. 50. do čl. 53.)
   • Pravo učešća na internom konkursu (član 50.)
   • Konkursna komisija (član 51.)
   • Uspeh internog konkursa i donošenje rešenja o premeštaju (član 52.)
   • Neuspeh internog konkursa. Primena odredaba ovog zakona o javnom konkursu (član 53.)
  • Javni konkurs (čl. 54. do čl. 60.)
   • Oglašavanje javnog konkursa. Konkursna komisija (član 54.)
   • Sadržina oglasa. Rok za podnošenje prijava (član 55.)
   • Izborni postupak (član 56.)
   • Lista za izbor. Izbor kandidata (član 57.)
   • Stupanje na rad (član 58.)
   • Pravo na žalbu kandidata koji su učestvovali u izbornom postupku (član 59.)
   • Neuspeh javnog konkursa (član 60.)
 • Interni i javni konkurs u ostalim državnim organima (član 61.)
 • Trajanje radnog odnosa (čl. 62. do čl. 63a)
  • Radni odnos na neodređeno vreme (član 62.)
  • Radni odnos na određeno vreme (član 63.)
  • Nastavljanje rada na neodređeno vreme (član 63a)
 • Probni rad (čl. 64. i 65.)
  • Obaveza i trajanje probnog rada (član 64.)
  • Vrednovanje probnog rada (član 65.)

III. POPUNJAVANJE POLOŽAJA (čl. 66. do čl. 81.)

 • Redosled radnji pri popunjavanju položaja u svim državnim organima (član 66.)
 • Postavljenje bez konkursa (čl. 67. do čl. 67b)
  • Postavljenje vršioca dužnosti (član 67a)
  • Mirovanje prava i obaveza (član 67b)
 • Postupak kad položaj popunjava Vlada (čl. 68. do čl. 74.)
  • Oglašavanje konkursa. Konkursna komisija (član 68.)
  • Pravo učešća na internom konkursu (član 69.)
  • Izborni postupak (član 70.)
  • Ovlašćenja lica koje je nadležno da predloži postavljenje (član 71.)
  • Odnos internog i javnog konkursa. Neuspeh internog i javnog konkursa (član 72.)
  • Pobijanje rešenja o postavljenju. Stupanje na položaj (član 73.)
  • Primena odredaba ovog zakona o konkursu za izvršilačka radna mesta (član 74.)
 • Popunjavanje položaja u ostalim državnim organima (član 75.)
 • Prestanak rada na položaju (čl. 76. do čl. 81.)
  • Razlozi za prestanak rada na položaju (čl. 76. do čl. 78.)
   • Svi razlozi (član 76.)
   • Ukidanje položaja (član 77.)
   • Razlozi za razrešenje (član 78.)
  • Utvrđenje prestanka rada na položaju (član 79.)
  • Posledice prestanka rada na položaju (čl. 80. i 81.)
   • Posledice usled proteka vremena postavljenja, ostavke, promena u unutrašnjem uređenju državnog organa, negativnih ocena rada i prihvatanja javne preporuke za razrešenje (član 80.)
   • Posledice usled promena u uređenju sistema državnih organa (član 81.)

Glava šesta
VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI I NAPREDOVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 82. do čl. 89.)

I. VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI (čl. 82. do čl. 86.)

 • Cilj i predmet vrednovanja radne uspešnosti (član 82.)
 • Vreme vrednovanja radne uspešnosti. Izuzeci od vrednovanja radne uspešnosti (član 83.)
 • Način vrednovanja radne uspešnosti (član 84.)
 • Praćenje rada državnog službenika na izvršilačkom radnom mestu i plan unapređenja rada. Vanredno vrednovanje (član 84a)
 • Praćenje rada državnog službenika na položaju i vanredno vrednovanje (član 84b)
 • Posledice vrednovanja radne uspešnosti državnog službenika koji nije ispunio većinu očekivanja, odnosno kome je potrebno poboljšanje (član 86.)

II. NAPREDOVANJE (čl. 87. do čl. 89.)

 • Vrste napredovanja (član 87.)
 • Nagrađivanje (član 87a)
 • Napredovanje na više izvršilačko radno mesto (član 88.)
 • Napredovanje na položaj ili viši položaj (član 89.)

Glava sedma
PREMEŠTAJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZBOG POTREBE RADA (čl. 90. do čl. 95.)

 • Pojam i vrste premeštaja (član 90.)
 • Pojam odgovarajućeg radnog mesta (član 91.)
 • Premeštaj unutar istog državnog organa (član 92.)
  • Trajni premeštaj (član 92.)
  • Za Trajni premeštaj na zahtev državnog službenika (član 92a)
  • Privremeni premeštaj (član 93.)
 •  Privremeni premeštaj u drugi državni organ (čl. 94. i 95.)
  • Razlozi i trajanje (član 94.)
  • Način privremenog premeštaja u drugi državni organ (član 95.)

Glava osma
STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE (čl. 96. do čl. 106a)

I. STRUČNO USAVRŠAVANJE I DODATNO OBRAZOVANJE (čl. 96. do čl. 99.)

 • Stručno usavršavanje (čl. 96. do čl. 97lj)
  • Pojam (član 96.)
  • Programi (član 97.)
  • Kriterijumi, merila i način utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem (član 97a)
  • Opšti program obuke (član 97b)
  • Program obuke rukovodilaca (član 97v)
  • Posebni programi obuke (član 97g)
  • Obavezni elementi (delovi) programa stručnog usavršavanja (član 97d)
  • Donošenje programa stručnog usavršavanja (član 97đ)
  • Oblici sprovođenja programa stručnog usavršavanja (član 97e)
  • Predavači i drugi realizatori i sprovodioci programa (član 97ž)
  • Selekcija i akreditacija predavača i drugih realizatora i sprovodioca programa (član 97z)
  • Evidencija, akreditacija i depozit podataka o programima stručnog usavršavanja (član 97i)
  • Vrednovanje sprovedenih programa stručnog usavršavanja (član 97j)
  • Verifikacija programa stručnog usavršavanja (član 97k)
  • Stručno usavršavanje stažiranjem (član 97l)
  • Prikupljanje i obrada podataka (član 97lj)
 • Dodatno obrazovanje značajno za državni organ (čl. 98. i 99.)
  • Pojam. Interni konkurs (član 98.)
  • Prava i obaveze povodom dodatnog obrazovanja (član 99.)

II. STRUČNI ISPIT (čl. 100. do čl. 102a)

 • Državni stručni ispit (član 100.)
 • Evidencija i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (član 100a)
 • Izuzeci od polaganja državnog stručnog ispita (član 101.)
 • Rok za polaganje državnog stručnog ispita (član 102.)
 • Poseban stručni ispit (član 102a)

III. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – PRIPRAVNIŠTVO (čl. 103. do čl. 106a)

 • Pojam pripravnika (član 103.)
 • Trajanje pripravničkog staža (član 104.)
 • Program osposobljavanja pripravnika (član 105.)
 • Nastavljanje rada na neodređeno vreme (član 106.)
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju (član 106a)

Glava deveta
ODGOVORNOST DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 107. do čl. 125.)

I. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST (čl. 107. do čl. 120.)

 • Pojam. Vrste povreda dužnosti iz radnog odnosa (član 107.)
 • Lakše povrede (član 108.)
 • Teže povrede (član 109.)
 • Disciplinske kazne (čl. 110. i 111.)
  • Vrste (član 110.)
  • Trenutak prestanka radnog odnosa (član 111.)
 • Disciplinski postupak (čl. 112. do čl. 115.)
  • Pokretanje (član 112.)
  • Vođenje (član 113.)
  • Usmena rasprava (član 114.)
  • Izbor i odmeravanje disciplinske kazne (član 115.)
 • Udaljenje s rada (čl. 116. i 117.)
  • Razlozi za udaljenje i postupak udaljenja (član 116.)
  • Žalba (član 117.)
 • Zastarelost (član 118.)
 • Upis disciplinske kazne u kadrovsku evidenciju i njeno brisanje (član 119.)
 • Disciplinski postupak protiv državnih službenika na položaju (član 120.)

II. ODGOVORNOST ZA ŠTETU (čl. 121. do čl. 125.)

 • Odgovornost za štetu prouzrokovanu državnom organu (čl. 121. do čl. 123.)
  • Uslovi odgovornosti (član 121.)
  • Utvrđivanje postojanja štete i njena nadoknada (član 122.)
  • Oslobađanje od odgovornosti (član 123.)
 • Odgovornost za štetu prouzrokovanu trećem licu (član 124.)
 • Odgovornost Republike Srbije za štetu prouzrokovanu državnom službeniku (član 125.)

Glava deseta
PRESTANAK RADNOG ODNOSA (čl. 126. do čl. 132.)

 • Načini prestanka radnog odnosa (član 126.)
 • Prestanak radnog odnosa protekom vremena na koje je zasnovan (član 127.)
 • Prestanak radnog odnosa sporazumom (član 128.)
 • Otkaz koji daje državni službenik (član 129.)
 • Otkaz koji daje poslodavac (član 130.)
 • Prestanak radnog odnosa po sili zakona (čl. 131. i 132.)
  • Razlozi (član 131.)
  • Utvrđenje prestanka radnog odnosa po sili zakona (član 132.)

Glava jedanaesta
PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PRI PROMENI UREĐENJA DRŽAVNIH ORGANA (čl. 133. do čl. 139.)

 • Promena unutrašnjeg uređenja državnog organa (čl. 133. i 134.)
  • Izmena Pravilnika (član 133.)
  • Donošenje novog Pravilnika (član 134.)
 • Promena uređenja sistema državnih organa (čl. 135. do čl. 137.)
  • Ukidanje državnog organa uz preuzimanje njegovog delokruga (član 135.)
  • Promena delokruga državnog organa (član 136.)
  • Ukidanje državnog organa i njegovog delokruga (član 137.)
 • Položaj neraspoređenih državnih službenika (član 138.)
 • Posebne odredbe o neraspoređenim državnim službenicima iz organa državne uprave i službi Vlade (član 139.)

Glava dvanaesta
ODLUČIVANJE O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 140. do čl. 153.)

I. OVLAŠĆENJE ZA ODLUČIVANJE (čl. 140. i 141.)

 • Izvorno ovlašćenje. Prenošenje ovlašćenja (član 140.)
 • Odlučivanje o pravima i dužnostima državnog službenika koji rukovodi državnim organom (član 141.)

II. ŽALBENE KOMISIJE (čl. 142. do čl. 153.)

 • Zajedničke odredbe za sve žalbene komisije (čl. 142. do čl. 149.)
  • Nadležnost žalbenih komisija (član 142.)
  • Rok za odlučivanje o žalbi. Pravo na upravni spor (član 143.)
  • Vrste žalbenih komisija (član 144.)
  • Rad žalbenih komisija (član 145.)
  • Broj i položaj članova žalbenih komisija (član 146.)
  • Prestanak dužnosti u žalbenim komisijama (član 147.)
  • Razrešenje iz žalbene komisije (član 148.)
  • Izveštaji o radu žalbenih komisija (član 149.)
 • Posebne odredbe o žalbenim komisijama Vlade i pravosuđa (čl. 150. do čl. 153.)
  • Imenovanje i sastav Žalbene komisije Vlade (član 150.)
  • Imenovanje i sastav Žalbene komisije sudova i Žalbene komisije javnog tužilaštva (član 151.)
  • Posebna odredba o predsednicima žalbenih komisija Vlade i pravosuđa (član 152.)
  • Stručno-tehnički poslovi za potrebe žalbenih komisija Vlade i pravosuđa (član 153.)

Glava trinaesta
UREĐENJE KADROVSKOG SISTEMA (čl. 154. do čl. 169.)

I. KADROVSKI PLAN (čl. 154. do čl. 157.)

 • Sadržina kadrovskog plana (član 154.)
 • Priprema kadrovskog plana (član 155.)
 • Donošenje kadrovskog plana (član 156.)
 • Odgovornost za sprovođenje kadrovskog plana (član 157.)

II. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA.
KADROVSKE EVIDENCIJE (čl. 158. do čl. 163.)

 • Služba za upravljanje kadrovima (član 158.)
 • Kadrovske evidencije (čl. 159. do čl. 163.)
  • Centralna kadrovska evidencija (čl. 159. do čl. 161.)
   • Pojam i nadležnost za vođenje Centralne kadrovske evidencije (član 159.)
   • Podaci koji se upisuju u Centralnu kadrovsku evidenciju (član 160.)
   • Dostavljanje i korišćenje podataka (član 161.)
  • Evidencija internog tržišta rada (član 163.)

III. VISOKI SLUŽBENIČKI SAVET (čl. 164. do čl. 169.)

 • Nadležnost Visokog službeničkog saveta (član 164.)
 • Kodeks ponašanja državnih službenika (član 164a)
 • Imenovanje i sastav Visokog službeničkog saveta (član 165.)
 • Zabrane i ograničenja za imenovanje u Visoki službenički savet (član 166.)
 • Donošenje odluka. Naknade članovima. Pečat (član 167.)
 • Prestanak dužnosti u Visokom službeničkom savetu (član 168.)
 • Razrešenje iz Visokog službeničkog saveta (član 169.)

Glava četrnaesta
POSEBNE ODREDBE O NAMEŠTENICIMA (čl. 170. do čl. 172.)

 • Radna mesta nameštenika (član 170.)
 • Radni odnos nameštenika (član 171.)
 • Premeštaj i raspoređivanje nameštenika (član 172.)
 • Glava petnaestaNADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA (čl. 173. do čl. 175.)
 • Nadležnost za nadzor (član 173.)
 • Predmet nadzora (član 174.)
 • Dužnosti i ovlašćenja upravnog inspektora (član 175.)

Glava šesnaesta
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 176. do čl. 191.)

 • Rok za donošenje uredaba (član 176.)
 • Obrazovanje Službe za upravljanje kadrovima Imenovanje članova Visokog službeničkog saveta i žalbenih komisija (član 177.)
 • Donošenje akata (čl. 178. i 179.)
 • Primena propisa na sudije i zaposlene u organima za prekršaje (član 181.)
 • Raspoređivanje državnih službenika. Zaključivanje ugovora o radu sa nameštenicima (član 182.)
 • Okončavanje započetih postupaka (član 183.)
 • Pravo na platu posle prestanka dužnosti (član 184.)
 • Probni rad i pripravnički staž (član 185.)
 • Stručni ispit (član 186.)
 • Primena važećeg Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (član 187.)
 • Preuzimanje zaposlenih u Službu za upravljanje kadrovima (član 188.)
 • Propisi koji se primenjuju u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave (član 189.)
 • Prestanak važenja pojedinih propisa (član 190.)
 • Stupanje na snagu zakona (član 191.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 

 • „Sl. glasnik RS“, br. 116/08
 • „Sl. glasnik RS“, br. 104/09
 • „Sl. glasnik RS“, br. 99/14
 • „Sl. glasnik RS“, br. 94/17
 • „Sl. glasnik RS“, br. 95/18

 

ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA
(„Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14, 95/18) 

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 6.)

 • Sadržina zakona (član 1.)
 • Od čega se sastoji plata (član 2.)
 • Početak prava na platu i prestanak prava na platu (član 3.)
 • Isplata plate (član 4.)
 • Zaštita prava na platu, naknade i druga primanja (član 5.)
 • Obezbeđivanje sredstava (član 6.)

II. PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA (čl. 7. do čl. 31.)

 

 • Osnovna plata (čl. 7. do čl. 15.)
  • Kako se određuje osnovna plata (član 7.)
  • Osnovica (član 8.)
  • Određivanje koeficijenta i platne grupe (član 9.)
  • Svrstavanje položaja u platne grupe (član 10.)
  • Svrstavanje izvršilačkih radnih mesta u platne grupe (član 11.)
  • Platni razredi (član 12.)
  • Koeficijenti (član 13.)
  • Rešenje o koeficijentu (član 14.)
  • Ko određuje koeficijent (član 15.)
 • Nagrađivanje državnog službenika po osnovu vrednovanja radne uspešnosti (član 16.)
 • Određivanje koeficijenta državnom službeniku na izvršilačkom radnom mestu (čl. 17. do čl. 22.)
  • Koeficijent pri napredovanju na neposredno više radno mesto i zasnivanju radnog odnosa (član 17.)
  • Koeficijent rukovodioca unutrašnje jedinice (član 18.)
  • Koeficijent državnog službenika koji je premešten na odgovarajuće radno mesto (član 19.)
  • Koeficijent državnog službenika koji je premešten na niže radno mesto (član 20.)
  • Koeficijent državnog službenika koji je s položaja premešten na izvršilačko radno mesto (član 21.)
  • Koeficijent državnog službenika kod preuzimanja (član 21a)
  • Koeficijent pripravnika (član 22.)
 • Dodaci na osnovnu platu državnog službenika (čl. 23. do čl. 31.)
  • Dodatak za vreme provedeno u radnom odnosu (član 23.)
  • Dodatak za rad noću (član 24.)
  • Dodatak za rad na dan praznika koji nije radni dan (član 25.)
  • Dodatak za dodatno opterećenje na radu (član 26.)
  • Dodatak za prekovremeni rad (član 27.)
  • Dodatak za pripravnost (član 28.)
  • Ograničenje prava na dodatak (član 29.)
  • Međusobni odnos dodataka (član 30.)
  • Rešenje o dodatku (član 31.)

III. PRAVO DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU PLATE (čl. 32. do čl. 36.)

Pravo na naknadu plate u visini osnovne plate (član 32.)

 • Naknada plate državnom službeniku koji ne radi zbog bolesti ili povrede (član 33.)
 • Naknada plate neraspoređenom državnom službeniku (član 34.)
 • Naknada plate državnom službeniku koji je privremeno udaljen s rada (član 35.)
 • Naknada plate prema posebnim propisima (član 36.)

IV. PRAVO DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU TROŠKOVA I NA DRUGA PRIMANJA (čl. 37. do čl. 39.)

 

 • Pravo na naknadu troškova (član 37.)
 • Otpremnina (član 38.)
 • Druga primanja (član 39.)

V. PLATE NAMEŠTENIKA (čl. 40. do čl. 49.)

 

 •  Osnovna plata (čl. 40. do čl. 46.)
  • Kako se određuje osnovna plata (član 40.)
  • Osnovica (član 41.)
  • Određivanje koeficijenta i platne grupe (član 42.)
  • Koeficijenti (član 43.)
  • Koeficijent rukovodioca unutrašnje jedinice (član 44.)
  • Koeficijent nameštenika koji je premešten na drugo radno mesto (član 45.)
  • Koeficijent pripravnika (član 46.)
 • Dodaci na osnovnu platu nameštenika (čl. 47. i 48.)
  • Pravo na dodatke (član 47.)
  • Dodatak za ostvarene rezultate rada (član 48.)
 • Naknada plate, naknada troškova i druga primanja nameštenika (član 49.)

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 50. do čl. 59.)

 

 • Akti Vlade (član 50.)
 • Koeficijenti državnih službenika i nameštenika pre stupanja na snagu ovog zakona (član 51.)
 • Privremeno zadržavanje postojeće plate (član 52.)
 • Određivanje koeficijenata od 1. januara 2007. godine (član 53.)
 • Koeficijenti postavljenih lica koja nisu rukovodila unutrašnjom jedinicom (član 53a)
 • Privremeni režim napredovanja (član 54.)
 • Položaj postavljenih lica (član 55.)
 • Položaj funkcionera (član 56.)
 • Preispitivanje postojanja dodatka za vreme provedeno u radnom odnosu (član 57.)
 • Prestanak primene i važenja ranijih propisa (član 58.)
 • Stupanje na snagu ovog zakona (član 59.)

 

Odredbe Zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 108/13) koje nisu ušle u prečišćen tekst