Dualno obrazovanje

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o dualnom obrazovanju

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU
(“Sl. glasnik RS”, br. 101/17)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 4.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Značenje pojmova (član 2.)
 • Principi dualnog obrazovanja (član 3.)
 • Ciljevi dualnog obrazovanja (član 4.)

II. OSTVARIVANJE DUALNOG OBRAZOVANJA (čl. 5. do čl. 12.)

 • Planovi i programi nastave i učenja (član 5.)
 • Obim, period i mesto realizacije učenja kroz rad (član 6.)
 • Upis učenika (član 7.)
 • Karijerno vođenje i savetovanje učenika u dualnom obrazovanju (član 8.)
 • Odgovornost učenika, škole i poslodavca (član 9.)
 • Zaštita prava učenika (član 10.)
 • Uslovi za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca (član 11.)
 • Utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca (član 12.)

III. UGOVORI U DUALNOM OBRAZOVANJU (čl. 13. do čl. 26.)

 • Ugovor o dualnom obrazovanju (čl. 14. do čl. 20.)

  • Forma ugovora (član 14.)
  • Sadržina ugovora (član 15.)
  • Zaključivanje ugovora o dualnom obrazovanju (član 16.)
  • Objavljivanje na zvaničnoj internet stranici (član 17.)
  • Raskid ugovora od strane poslodavca (član 18.)
  • Raskid ugovora od strane škole (član 19.)
  • Posledice raskida ugovora (član 20.)
 • Ugovor o učenju kroz rad (čl. 21. do čl. 26.)

  • Forma ugovora (član 21.)
  • Sadržina ugovora (čl. 22. i 23.)
  • Raskid ugovora od strane poslodavca (član 24.)
  • Raskid od strane učenika, odnosno roditelja ili drugog zakonskog zastupnika učenika (član 25.)
  • Posledice raskida ugovora (član 26.)

IV. REGISTAR UGOVORA (čl. 27. i 28.)

 • Registar ugovora o dualnom obrazovanju (član 27.)
 • Upis u registar (član 28.)

V. INSTRUKTOR (čl. 29. i 30.)

 • Instruktor (član 29.)
 • Obuka i licenca za instruktora (član 30.)

VI. OCENJIVANJE I ISPITI  U DUALNOM OBRAZOVANJU (čl. 31. i 32.)

 • Ocenjivanje učenika (član 31.)
 • Završni i maturski ispit (član 32.)

VII. MATERIJALNO I FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE UČENIKA (čl. 33. i 34.)

 • Materijalno obezbeđenje učenika (član 33.)
 • Finansijsko obezbeđenje učenika (član 34.)

VIII. NADZOR (član 35.)

IX. KAZNENE ODREDBE (čl. 36. i 37.)

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 38. do čl. 41.)