Zakon o porezima na imovinu – izmene i dopune

Narodna skupština Republike Srbije je, 31. marta 2011. godine, usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

Zakon je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 24/11, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, tj. 12. aprila 2011. godine.

Najvažnije izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09 i 101/10) odnose se na oporezivanje porezom na imovinu i na predmet oporezivanja porezom na nasleđe i poklon. Detaljnije o ovim izmenama možete pročitati u „Informator“-u broj 10/2011 od 8. aprila 2011. godine.

Prečišćen tekst Zakona o porezima na imovinu, zaključno sa najnovijim izmenama i dopunama, poslali smo svim našim pretplatnicima uz broj 10/2011 časopisa „Informator“, a možete ga naručiti i ovde.