96

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o porezima na imovinu (prečišćen tekst, april 2011.)

 

 

SADRŽAJ:

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU

(“Sl. glasnik RS”, br. 26/01, 45/02 – US, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11)

Deo prvi
OSNOVNE ODREDBE (član 1.)
Deo drugi
POREZ NA IMOVINU (čl. 2. do čl. 13.)
 • Predmet oporezivanja (čl. 2. i čl. 3.)
 • Poreski obveznik (član 4.)
 • Poreska osnovica (čl. 5. do čl. 9.)
 • Nastanak poreske obaveze (član 10.)
 • Poreske stope (član 11.)
 • Poreska oslobođenja (član 12.)
 • Poreski krediti (član 13.)
Deo treći
POREZ NA NASLEĐE I POKLON (čl. 14. do čl. 22.)
 • Predmet oporezivanja (član 14.)
 • Poreski obveznik (član 15.)
 • Poreska osnovica (član 16.)
 • Nastanak poreske obaveze (član 17.)
 • Poreske stope (čl. 18. i čl. 19.)
 • Poreska oslobođenja (čl. 20. i čl. 21.)
 • Poreski kredit (član 22.)
Deo četvrti
POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA (čl. 23. do čl. 31b)
 • Predmet oporezivanja (čl. 23. do čl. 24a)
 • Poreski obveznik (čl. 25. i čl. 26.)
 • Poreska osnovica (čl. 27. i čl. 28.)
 • Nastanak poreske obaveze (član 29.)
 • Poreske stope (član 30.)
 • Poreska oslobođenja (čl. 31. do čl. 31b)
Deo peti
UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA IMOVINU (čl. 32. do čl. 42.)
 • Utvrđivanje poreza (čl. 33. do čl. 41.)
 • Jemstvo (član 42.)
Deo šesti
KAZNENE ODREDBE (čl. 43. i čl. 44.)
Deo sedmi
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 45. do čl. 50.)
 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 135/04) koje nisu ušle u prečišćen tekst
 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 61/07) koje nisu ušle u prečišćen tekst
 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 5/09) koje nisu ušle u prečišćen tekst
 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/10) koje nisu ušle u prečišćen tekst
 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/11) koje nisu ušle u prečišćen tekst