67

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o republičkim administrativnim taksama

 

 Sadržaj knjige:
 

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1, čl. 1a i čl. 2.)

II. OBVEZNIK TAKSE (čl. 3. do čl. 4a)

III. NASTANAK TAKSENE OBAVEZE (čl. 5. i čl. 6.)

IV. NAČIN UTVRĐIVANjA VREDNOSTI PREDMETA RADI PLAĆANjA TAKSE (čl. 7. do čl. 9)

V. NAČIN PLAĆANJA TAKSE (čl. 10. do čl. 17.)

VI. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TAKSE (čl. 18. do čl. 22.)

VII. PRODAJA TAKSENIH MARAKA (poglavlje je brisano)

VIII. POSEBNE ODREDBE (član 28.)

IX. KAZNENE ODREDBE (čl. 29. do čl. 31.)

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 32. do čl. 35.)

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

  • Odeljak A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji

  • Odeljak B – Konzularne takse 64

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona…
(„Sl. glasnik RS“, br. 61/05) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona…
(„Sl. glasnik RS“, br. 5/09) koje nisu ušle u prečišćen tekst