Zakon o republičkim administrativnim taksama, Zakon o sudskim taksama

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o republičkim administrativnim taksama, Zakon o sudskim taksama (prečišćeni tekstovi, oktobar 2012.)

 

 

 

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)

SADRŽAJ:

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA („Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 53/04 – dr. propis, /05 – dr. propis, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 42/06 – dr. propis, /07 – dr. propis, 54/08 – dr. propis, 5/09, 54/09, 35/10 – dr. propis, /11, 70/11 – dr. propis, 55/12 – dr. propis, 93/12)

ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA („Sl. glasnik RS“, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01 – dr. zakon, /02, 29/04, 61/05, 116/08 – dr. zakon, 31/09, 101/11, 93/12)

 

DETALJAN SADRŽAJ PO PROPISIMA:

ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 53/04 – dr. propis, /05 – dr. propis, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 42/06 – dr. propis, /07 – dr. propis, 54/08 – dr. propis, 5/09, 54/09, 35/10 – dr. propis, /11, 70/11 – dr. propis, 55/12 – dr. propis, 93/12)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1, čl. 1a i čl. 2.)

II. OBVEZNIK TAKSE (čl. 3. do čl. 4a)

III. NASTANAK TAKSENE OBAVEZE (čl. 5. i čl. 6.)

IV. NAČIN UTVRĐIVANJA VREDNOSTI PREDMETA RADI PLAĆANJA TAKSE (čl. 7. do čl. 9.)

V. NAČIN PLAĆANJA TAKSE (čl. 10. do čl. 17.)

VI. OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA TAKSE (čl. 18. do čl. 22.)

VII. PRODAJA TAKSENIH MARAKA (poglavlje je brisano)

VIII. POSEBNE ODREDBE (član 28.)

IX. KAZNENE ODREDBE (član 31.)

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 32. do čl. 35.)

TARIFA REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI

Odeljak A – Takse za spise i radnje organa u Republici Srbiji

I. Zahtevi (tar. br. 1 do 5)

II. Pravni lekovi (tar. br. 6 do 8)

III. Rešenja (tar. br. 9 i 10)

IV. Uverenja (tar. br. 11 i 12)

V. Prepisi, overe i razgledanje spisa (tar. br. 13 do 17)

VI. Opomena (tar. br. 18)

VII. Spisi i radnje u vezi sa upisima u registre (tar. br. 19 do 27)

VIII. Spisi i radnje u oblasti unutrašnjih poslova (tar. br. 28 do 49)

IX. Spisi i radnje u carinskom postupku (tar. br. 50 do 58)

X. Spisi i radnje u vezi sa radom preduzeća za reviziju i revizora (tar. br. 60 i 61)

XI. Spisi i radnje u oblasti osiguranja (tar. br. 62 i 63)

XII. Spisi i radnje u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (tar. br. 64 do 91a)

XIII. Spisi i radnje u oblasti ekonomije i regionalnog razvoja (tar. br. 92 do 104)

XIV. Spisi i radnje u vezi sa pravima intelektualne svojine (tar. br. 105 do 134)

XV. Spisi i radnje u oblasti geologije, rudarstva i energetike (tar. br. 135 do 142)

XVI. Spisi i radnje u oblasti prevoza u drumskom saobraćaju (tar. br. 143 do 148)

XVII. Spisi i radnje u oblasti unutrašnje plovidbe (tar. br. 149 do 157)

XVIII. Spisi i radnje u oblasti vazdušne plovidbe (tar. br. 158 do 162)

XIX. Spisi i radnje u oblasti prostornog planiranja i izgradnje (tar. br. 163 do 171)

XX. Spisi i radnje u oblasti obrazovanja (tar. br. 172 do 174)

XXI. Spisi i radnje u vezi sa naučnoistraživačkom i inovacionom delatnošću (tar. br. 175)

XXII. Spisi i radnje u oblasti zdravlja (tar. br. 176 do 185)

XXIII. Spisi i radnje u oblasti zaštite životne sredine (tar. br. 186 do 204)

XXIV. Spisi i radnje u oblasti zapošljavanja, rada i socijalne politike (tar. br. 205 do 209)

XXV. Spisi i radnje u oblasti odbrane zemlje (tar. br. 210 do 214)

XXVI. Spisi i radnje u vezi sa korišćenjem podataka iz evidencije Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (tar. br. 215)

XXVII. Spisi i radnje u oblasti premera i katastra nepokretnosti (tar. br. 216 do 218)

XXVIII. Spisi i radnje u vezi sa matičnim knjigama (tar. br. 219 do 221)

XXIX. Spisi i radnje u oblasti proizvodnje, obrade i prometa duvana (tar. br. 222 i 223)

XXIXA Spisi i radnje u oblasti deviznog poslovanja (tar. br. 223a do 223v)

XXX. Ostali spisi i radnje (tar. br. 224 do 228)

Odeljak B – Konzularne takse

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona… („Sl. glasnik RS“, br. 61/05) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona… („Sl. glasnik RS“, br. 5/09) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona… („Sl. glasnik RS“, br. 54/09) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona… („Sl. glasnik RS“, br. 50/11) koje nisu ušle u prečišćen tekst

 

ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01 – dr. zakon, /02, 29/04, 61/05, 116/08 – dr. zakon, 31/09, 101/11, 93/12)

I. OPŠTE ODREDBE (čl. 1. do čl. 8.)

II. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE (čl. 9. do čl. 20.)

III. UTVRĐIVANJE VREDNOSTI RADI NAPLATE TAKSE (čl. 21. do čl. 36.)

 • U parničnom postupku (čl. 21. do čl. 29.)
 • U izvršnom postupku (čl. 30. do čl. 32.)
 • U upravnim sporovima (čl. 33. i čl. 34.)
 • U ostalim postupcima (član 35.)
 • Promena vrednosti u toku postupka (član 36.)

IV. POSTUPAK ZA NAPLATU NEPLAĆENE TAKSE (čl. 37. do čl. 42.)

V. POVRAĆAJ TAKSE (čl. 43. do čl. 47.)

VI. MALOPRODAJA TAKSENIH MARAKA (čl. 48. do čl. 50.)

VII. NAČIN KORIŠĆENJA DELA SREDSTAVA OD NAPLAĆENIH SUDSKIH TAKSA (član 51.)

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 52. do čl. 54.)

TAKSENA TARIFA

I. Parnični i izvršni postupak

 • Podnesci (tar. br. 1)
 • Odluke (tar. br. 2)
 • Poravnanja (tar. br. 3)

II. Vanparnični postupak

A. Opšte odredbe (tar. br. 4 do 6)

B. Posebne odredbe za pojedine vrste vanparničnog postupka (tar. br. 7 do 13)

1. Postupak za raspravljanje zaostavštine (tar. br. 7 i 8)

2. Postupak sastavljanja i čuvanja testamenta (tar. br. 9)

3. Postupak za deobu (tar. br. 10)

4. Postupak za uređenje međa (granica) (tar. br. 11)

5. Postupak za sudski poništaj isprava (amortizacija) (tar. br. 12)

6. Postupak overe potpisa, rukopisa, prepisa i prevoda (tar. br. 13)

III. Zemljišno-knjižni postupak i postupak za upis u druge javne knjige o nepokretnostima

A. Zemljišno-knjižni postupak

 • Podnesci (tar. br. 14)
 • Upisi (tar. br. 15)
 • Izazivački postupak (tar. br. 16)

B. Upis u intabulacione, zastavne, tapijske i druge javne knjige o nepokretnostima

 • Upis u tapijske knjige (tar. br. 17. i tar. br. 18)
 • Upis u intabulacione, zastavne (hipotekarne) i druge javne knjige o nepokretnostima (tar. br. 19 i tar. br. 20)

IV. Takse u stečajnom postupku i postupku reorganizacije

 • Podnesci (tar. br. 21.)
 • Paušalna taksa (tar. br. 22)

IVa. Upis u sudski registar

 • Prijave (tar. br. 22a)
 • Upis u sudski registar (tar. br. 22b)
 • Objavljivanje (tar. br. 22v)

V. Upis u sudski registar

VI. Krivični postupak po privatnoj tužbi

 • Podnesci (tar. br. 26)
 • Odluke (tar. br. 27)

VIa. Prekršajni postupak (tar. br. 27a)

VII. Postupak u upravnim sporovima i postupak za sudsku zaštitu

 • Podnesci (tar. br. 28)
 • Odluke (tar. br. 29)

VIII. Posebni slučajevi

 • Sudska uverenja i potvrde (tar. br. 30)
 • Razmatranje spisa (tar. br. 32)
 • Prepisi (tar. br. 33)
 • Izvodi iz javnih knjiga (tar. br. 34)
 • Sudski depoziti (tar. br. 35)
 • Protesti (tar. br. 36)
 • Ostali predmeti (tar. br. 37 do tar. br. 41)