Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (prečišćen tekst, maj 2021)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (prečišćen tekst, maj 2021)

SADRŽAJ:

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI
(„Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon, 113/17, 49/21)

 1. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)
 • Predmet zakona (član 1.)
 • Nezaposleni (član 2.)
 • Lice koje traži zaposlenje (član 3.)
 • Poslodavac (član 4.)
 • Načela zakona (član 5.)
 1. POSLOVI ZAPOŠLJAVANJA (čl. 6. do čl. 30.)
 • Poslovi zapošljavanja (član 6.)
 • Nosioci poslova zapošljavanja (član 7.)
 • Nacionalna služba za zapošljavanje (čl. 8. do čl. 18.)
 • Finansiranje Nacionalne službe (član 19.)
 • Agencija za zapošljavanje (čl. 20. do čl. 27)
 • Savet za zapošljavanje (čl. 28. do čl. 30.)

III. PRAVA I OBAVEZE NEZAPOSLENOG I POSLODAVCA (čl. 31. do čl. 35.)

 • Prava i obaveze nezaposlenog (čl. 31. do čl. 33.)
 • Prava i obaveze poslodavca (čl. 34. i 35.)
 1. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA (čl. 36. do čl. 63.)
 • Strategija zapošljavanja u Republici Srbiji (čl. 37. do čl. 39.)
 • Pokrajinski i lokalni planski dokumenti u oblasti zapošljavanja (čl. 40. i 41.)
 • Sporazum o učinku Nacionalne službe (član 42.)
 • Mere aktivne politike zapošljavanja (čl. 43. do čl. 58.)
  • Posredovanje u zapošljavanju (čl. 44. do čl. 48.)
  • Profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju karijere (član 49.)
  • Subvencije za zapošljavanje (član 50.)
  • Podrška samozapošljavanju (član 51.)
  • Dodatno obrazovanje i obuka (čl. 52. do čl. 54.)
  • Podsticaji za korisnike novčane naknade (član 55.)
  • Zapošljavanje na javnim radovima (čl. 56. do čl. 58.)
 • Finansiranje aktivne politike zapošljavanja (čl. 59. i 60.)
 • Praćenje i ocena efekata aktivne politike zapošljavanja i prognoze kretanja na tržištu rada (čl. 61. do čl. 63.)
 1. OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI (čl. 64. do čl. 80a)
 • Obavezno osiguranje (čl. 64. i 65.)
 • Pravo na novčanu naknadu (čl. 66. do čl. 77.)
  • Visina novčane naknade (čl. 69. do čl. 71.)
  • Trajanje prava na novčanu naknadu (čl. 72. do čl. 75.)
  • Prestanak prava na novčanu naknadu (čl. 76. i 77.)
 • Pravo na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje (čl. 78. i 79.)
 • Postupak za ostvarivanje prava iz obaveznog osiguranja (čl. 80. i 80a)
 1. EVIDENCIJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA (čl. 81. do čl. 94.)
 • Vrste evidencija (čl. 81. do čl. 83.)
 • Evidencije o licu koje traži zaposlenje (čl. 84. do čl. 90.)
 • Evidencija o poslodavcu (član 91.)
 • Evidencija o obvezniku doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (član 92.)
 • Evidencija o potrebi za zapošljavanjem (član 93.)
 • Način vođenja evidencija (član 94.)

VII. ZAPOŠLJAVANJE U INOSTRANSTVU (čl. 95. do čl. 100.)

VIII. NADZOR NAD NOSIOCIMA POSLOVA ZAPOŠLJAVANJA (član 101.)

 1. KAZNENE ODREDBE (čl. 102. i 103.)
 2. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE(čl. 104. do čl. 112.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst

 • „Sl. glasnik RS“, br. 38/15
 • „Sl. glasnik RS“, br. 113/17